Big Data @SAS #Cloud

Rozmowa z Patrykiem Chorosiem, Senior Account Executive w SAS Institute

Przez ostatnie 20 lat obserwujemy gwałtowną ewolucję informacyjną, a wśród różnych jej odmian wyróżniającą się domenę analizy i przetwarzania danych. Ta domena stała się podstawą założenia, już ponad 38 lat temu, SAS Institute – lidera w zakresie innowacyjnych rozwiązań analityczno-raportowych i hurtowni danych.

Wykorzystanie analityki w biznesie było zawsze skuteczną metodą budowania przewag konkurencyjnych, jednakże rozwój samej technologii uwarunkowany był zawsze rozbudową modeli biznesowych korzystających z niej – najbardziej zaawansowani technologicznie operatorzy GSM wykreowali potrzebę tworzenia wysoko-wolumenowych baz danych, rozwijający się sektor finansowy stymulował powstawanie rozwiązań statystycznych. Wczoraj rozwój systemów analitycznych skupiał się wokół hasła "big data"1 – jutro rozwój ten będzie wymagał także uwzględnienia wymagań "cloud computing".

Cloud Analytics

Migracja do "chmury" nie oznacza jedynie przeniesienia serwerów i systemów poza granice pomieszczeń przedsiębiorstwa – jest również zmianą filozofii działania organizacji. Nowi gracze rynkowi nie skupiają się już na rozbudowywaniu swoich serwerowni – od samego początku prowadzą działalność w oparciu o technologie "cloud computing". Dzięki temu mogą dynamicznie się rozwijać, zmieniać kierunki działania bez konieczności inwestowania w drogą infrastrukturę i bez ryzyka ponoszenia strat. Swoboda w podejmowaniu decyzji o kierunku rozwoju naszej firmy decyduje w naszych czasach o jej sile rynkowej.

SAS onDemand

SAS Institute od lat oferuje swoje rozwiązania analityczne w modelu Software as a Service w ramach publicznej chmury. Są to przede wszystkim specjalistyczne rozwiązania wspierające zarządzanie, planowanie, koordynację i realizację złożonych strategii marketingowych – od systemów klasy Marketing Resource Management po zarządzanie kampaniami oraz monitorowanie aktywności klientów na stronach www.

Dostępna na rynku wersja 9.4 platformy analitycznej SAS otwiera przed użytkownikami nowe możliwości wykorzystywania rozwiązań SAS – zarówno w modelu publicznej chmury, jak i budowania prywatnych chmur wspierających funkcjonowanie nawet największych instytucji. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom naszych klientów dostarczamy systemy analityczne z zachowaniem cech specyficznych dla rozwiązań w "chmurze": skalowalności, krótkiego czasu wdrożenia, wysokiej efektywności zarówno z perspektywy zasobów IT, jak i nakładów finansowych.

SAS Visual Analytics

Pierwszym produktem łączącym w pełni elastyczność architektoniczną "chmury" oraz potencjał drzemiący w "big data" jest SAS® Visual Analytics – platforma umożliwiająca szybkie, samodzielne analizowanie zarówno mniejszych, jak i wielkich zbiorów danych. Szeroki zakres funkcjonalności, które oferuje to narzędzie otwiera przed użytkownikami biznesowymi nowe możliwości i nowe perspektywy. SAS® Visual Analytics zapewnia błyskawiczny dostęp do danych o zróżnicowanym charakterze, wysoką wydajność i skalowalność, a z drugiej strony jest niezwykle proste w obsłudze i oferuje intuicyjny dostęp do raportów i analiz z możliwością interaktywnego drążenia i filtrowania danych.

Wymierne korzyści

Przenosząc rozwiązania informatyczne do "chmury" osiągamy szereg korzyści:

  • dostarczamy użytkownikom niespotykaną dotąd mobilność – nasze rozwiązania dostępne są wszędzie i o każdej porze
  • gwarantujemy naszym systemom skalowalność
  • ograniczamy koszty utrzymania i rozbudowy infrastruktury technicznej
  • uzyskujemy możliwość bezpiecznego planowania kosztów eksploatacji systemów
  • pozbywamy się niepotrzebnych narzutów na utrzymanie systemów w ruchu, instalację nowych wersji, itp.

Pamiętajmy także, że dostępność systemów informatycznych w "chmurze" to często także wyjątkowa szansa dla startujących i mniejszych firm. Mają one możliwość korzystania z najbardziej zaawansowanych rozwiązań, których zakup i utrzymanie byłyby nieosiągalne przy bieżącej skali działalności. Z jednej strony umożliwia to wprowadzanie od samego początku najwyższych i innowacyjnych standardów biznesowych, ale także pozwala na konkurowanie z największymi podmiotami w danej branży. Więcej informacji o SAS® Cloud Analytics.

1Gartner pozycjonuje SAS w kwadrancie liderów w raporcie Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms (Gartner Inc., "Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms", Rita L. Sallam, Joao Tapadinhas, Josh Parenteau, Daniel Yuen, Bill Hostmann, 20 lutego 2014 r.)

Informacja o autorze: