Hero Background sascom 1Q2012

SAS® oraz Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC)

Standardy w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych stanowią niezmiernie istotny element w procesie dążenia do poprawy stanu zdrowia publicznego na całym świecie. Niska wydajność w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji dotyczących pacjentów i ich stanu zdrowia przekłada się na wyższe koszty badań i rozwoju, które ponoszą spółki z branży nauk przyrodniczych (Life Sciences) oraz negatywnie odbija się na kosztach i jakości usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów i klientów.

Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie standardów danych, opracowanych przez organizacje takie jak CDISC, zapewniających wszystkim podmiotom zaangażowanym w opiekę medyczną i działającym w branży farmaceutycznej sprawniejsze i bardziej wydajne wykorzystanie informacji medycznych.

Back to Top