System do wspomagania
procesu wykrywania nadużyć

Monitoring procesów biznesowych aktywacji, retencji, cesji dosprzedaży, migracji i rozliczeń

Ograniczenie ryzyka operacyjnego, zapobieganie nadużyciom i kontrola poziomu strat finansowych

Rozwiązanie  •  SAS® Fraud Framework 

Back to Top