Businessman using mobile phone while standing with bicycle on city street

System do wspomagania
procesu wykrywania nadużyć

PLAY
Monitoring procesów biznesowych aktywacji, retencji, cesji dosprzedaży, migracji i rozliczeń
Background PBLS 2014 Speakers

Ograniczenie ryzyka operacyjnego, zapobieganie nadużyciom i kontrola poziomu strat finansowych

Rozwiązanie  •  SAS® Fraud Framework 

Back to Top