PZU SA

Modele aktuarialne.

Dobiegły końca prace realizowane w ramach projektu wewnętrznego Biura Aktuarialnego PZU SA - "Zaawansowany statystyczny model planowania technicznego rachunku ubezpieczeń".

Prace projektowe były prowadzone przy współudziale SAS lnstitute Polska Sp. z o.o. - wiodącego dostawcy rozwiązań Business Intelligence na polskim rynku. Celem projektu było stworzenie środowiska do budowy modeli służących prognozowaniu wyniku technicznego. Całe przedsięwzięcie miało bardzo nowatorski charakter. Tak zaawansowany statystycznie model planowania wielkości ubezpieczeniowych ma niewiele firm w Europie - w Polsce prawdopodobnie żadna. Na rynku nie było odpowiednich ogólnodostępnych źródeł wiedzy na ten temat. Modele budowane były więc głównie w oparciu o bogatą wiedzę teoretyczną i doświadczenie biznesowe analityków z SAS i PZU.

Światowa czołówka

Zastosowane rozwiązanie jest bardzo nowoczesne zarówno pod względem metodologicznym (użycie złożonego aparatu matematycznego, m.in. wykorzystanie teorii kopuł*), jak i technologicznym.
Na stworzone w ramach projektu środowisko składają się:

  • Aplikacja SAS Enterprise Guide (SAS EG) stanowiąca podstawowy interfejs.
  • Dodatkowe interfejsy (tzw. add-iny), które realizują wybrane modele analityczne wykorzystywane do prognozowania. Nie ma ich w standardowym interfejsie SAS EG.
  • Rodziny dedykowanych makr napisanych w systemie SAS, wykorzystywanych przez add-iny, które realizują zaawansowane metody statystyczne z obszaru nowoczesnej matematyki aktuarialnej. Skonstruowane w ten sposób środowisko zasilane jest bazami danych historycznych, które po przetworzeniu i zastosowaniu przez analityka odpowiednich metod dają możliwe realizacje, m.in. wyniku technicznego i współczynnika szkodowości.

Elastyczność analityczna

Konstrukcja środowiska została zaprojektowana w taki sposób, aby od strony metodologicznej zapewnić użytkownikowi dużą elastyczność analityczną. Interfejs pozwala na wybór odpowiednich zmiennych, określenie opcji modeli, wyników, wykresów i statystyk.

Zaprojektowany w środowisku SAS EG proces przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest osobne modelowanie wielkości związanych ze stroną przychodową (składki przypisanej, rezerwy składek) oraz modelowanie wielkości związanych ze szkodami (szkód wypłaconych, szkód zgłoszonych). Wykorzystywane są w nim zarówno zaawansowane metody analizy szeregów czasowych, jak i uogólnione modele liniowe (GLM analityczny) i metody symulacyjne (bootstrap). Drugim - ostatecznym etapem - jest uzyskanie modelu łącznego rozkładu wielkości przychodowych i szkodowych, pozwalającego uwzględnić (modelować) korelacje pomiędzy nimi i uzyskać na drodze symulacji oczekiwane rozkłady wielkości ubezpieczeniowych.

Niewątpliwą zaletą stworzonego środowiska jest możliwość adaptacji nowych modeli statystycznych oraz dopasowania istniejących do coraz szerszych i aktualizowanych danych historycznych, których z roku na rok w naszej firmie przybywa.
Należy podkreślić, że prognozowanie podstawowych wielkości ubezpieczeniowych nie może w żaden sposób zastąpić procesu planowania operacyjnego, może natomiast służyć jako jego wsparcie.

Biuro Aktuarialne PZU SA

*Kopuły - funkcje opisujqce zależności pomiędzy zmiennymi losowymi.

SAS Enterprise Guide w PZU SA

"Wypracowane w ramach projektu podejście do prognozowania wyniku technicznego było nowatorskie nie tylko na skalę polską, ale także międzynarodową. Jest to dowód na to, że Grupa PZU należy do czołówki najbardziej zaawansowanych użytkowników analitycznych rozwiązań SAS na świecie."

Alicja Wiecka
Dyrektor Zarządzający SAS Institute Polska Sp. z o.o.

"Projekt ten stanowi dla PZU bardzo duży krok naprzód w dziedzinie zastosowań nowoczesnych narzędzi aktuarialnych. Mimo że w chwili obecnej zasięgiem znacznie wybiega poza standardowy obszar zadań, którymi zajmują się aktuariusze, to wprowadzenie tego typu narzędzi już dzisiaj jest elementem dającego się zaobserwować w Europie procesu zmian w zarządzaniu ryzykiem, którego uwieńczeniem będzie wprowadzenie Solvency II. Wydaje się również, że wykorzystanie możliwości oparcia prognoz na modelowaniu matematycznym w tak dużej firmie jak PZU jest zwyczajną koniecznością."

Wojciech Andrzejewski
Koordynator w Centrali
Aktuariusz w Biurze Aktuarialnym PZU SA

Odwiedź PZU SA na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.