Politechnika Warszawska

Wsparcie procesu dydaktycznego i prac badawczo-rozwojowych.

Informacje o kliencie

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej powstał w 2008 r. na bazie Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji. Polskie korzenie rozwoju nauk organizacji i zarządzania tkwią właśnie w Politechnice Warszawskiej. Tutaj powstały pierwsze osiągnięcia teoretyczne i praktyczne w dziedzinie organizacji i zarządzania w Polsce oraz po raz pierwszy podjęte zostały systematyczne wykłady w tej dziedzinie. Aktualny profil działalności Wydziału Zarządzania został ukształtowany w wyniku kilkudziesięcioletniego prowadzenia badań naukowych i kształcenia na poziomie wyższym w zakresie organizacji i zarządzania. Wydział Zarządzania prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i projektową w zakresie szeroko rozumianej problematyki organizacji produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem. Współpraca SAS Instiute z Politechniką Warszawską rozpoczęła się w 1992 roku. Obecnie wszystkie jednostki organizacyjne uczelni mogą korzystać z rozwiązań SAS.

Nasza współpraca z SAS Institute Polska to wiele godzin odbytych szkoleń, szeroka pomoc przy instalacji, uruchamianiu i utrzymywaniu w ruchu oprogramowania, a także kilkunastu studentów przyjętych na praktyki, a nawet zatrudnionych w firmie SAS Institute. Wyróżnikiem wsparcia technicznego SAS Instuitute Polska jest czynna pomoc podczas rozwiązywania każdego problemu technicznego, aż do momentu, kiedy według klienta (a nie pomocy technicznej!) zostaje on efektywnie rozwiązany

dr inż. Katarzyna Rostek
Adiunkt, odpowiada za technologię SAS
na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Potrzeba biznesowa

W związku z realizowanym na Wydziale Zarządzania programem badawczo-naukowym oraz dydaktycznym z zakresu problematyki związanej z organizacją hurtowni danych, zagadnieniami ekstrakcji, transformacji, czyszczenia i ładowania danych, analitycznego przetwarzania danych (OLAP), zapytań i raportowania, data mining i innych zagadnień zaawansowanej analizy danych - czyli szeroko rozumianymi zagadnieniami Business Intelligence, powstała potrzeba wdrożenia rozwiązania informatycznego wspierającego realizowane procesy. Wdrożone rozwiązanie miało umożliwić realizację laboratoriów ujętych programem studiów, przygotowanie prac dyplomowych oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w opisanym powyżej zakresie. Zdecydowano o wyborze technologii SAS ze względu na:

 • przyjazną politykę firmy - specjalny Program Akademicki SAS,
 • stabilną platformę informatyczną,
 • łatwość obsługi narzędzi SAS, a co za tym idzie szybkie i skuteczne obrazowanie zagadnień merytorycznych za pomocą nowoczesnych, przyjaznych narzędzi,
 • kompleksowość obsługi zagadnień związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem hurtowni danych,
 • kompleksowość obsługi zagadnień związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem systemów analitycznego przetwarzania danych, zapytań i raportowania,
 • kompleksowość obsługi zagadnień związanych z zaawansowaną analizą danych, w tym data mining,
 • dostępność oprogramowania dla wydziałów Politechniki Warszawskiej (współpraca Politechniki Warszawskiej z SAS Institute Polska trwa nieprzerwanie od 1992 roku),
 • możliwość udostępniania oprogramowania na terenie Wydziału, ale również do niekomercyjnego użytku domowego,
 • dostępność szkoleń, podręczników oraz wsparcia technicznego,
 • możliwość kierowania studentów i dyplomantów na praktyki i staże.

Uzyskane korzyści

Sprawne działanie procesu dydaktycznego oraz możliwość nieograniczonego prowadzenia prac naukowo-badawczych, atrakcyjny program studiów dla studentów, stały kontakt z nowoczesną, wiodącą technologią, skuteczniejsze konkurowanie absolwentów na rynku pracy. W przyszłości Wydział planuje stworzenie laboratorium administrowanego centralnie (poza maszynami wirtualnymi), studium podyplomowego oraz certyfikowanej ścieżki studiów podobnej do ścieżek oferowanych przez inne uczelnie we współpracy z SAS.

Rozwiązania SAS na Politechnice Warszawskiej

Potrzeba biznesowa:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej poszukiwał nowoczesnego rozwiązania informatycznego, które umożliwia realizację laboratoriów komputerowych ujętych programem studiów oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie hurtowni danych oraz analitycznego przetwarzania danych. Narzędzie musiało spełniać wysokie wymagania jakościowe, być dostępne dla każdego studenta do pracy w domu, a zdobyta wiedza i umiejętności powinny odpowiadać na zapotrzebowanie rynku oraz wyróżniać absolwentów nowo powstałego Wydziału Zarządzania na wymagającym rynku pracy wśród innych absolwentów uczelni prywatnych i państwowych.

Rozwiązanie:

W ramach projektu zostały wdrożone następujące narzędzia:

 • SAS Base
 • SAS Data Integration Studio
 • SAS OLAP Cube Studio
 • SAS Enterprise Miner
 • SAS Enterprise Guide

Korzyści:

Sprawne działanie procesu dydaktycznego oraz możliwość nieograniczonego prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Odwiedź Politechnikę Warszawską na ich stronie
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.