Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Wsparcie prac badawczo-rozwojowych.

Informacje o kliencie

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej biologii roślin drzewiastych. Jest jedyną placówką naukową w Polsce skupiającą wielokierunkowe badania drzew i krzewów, dotyczące ekologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, ekofizjologii, systematyki i geografii, biologii nasion, mykoryzy oraz wpływu antropopresji na ekosystemy leśne. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Potrzeba biznesowa

Rozwój technologii informatycznych i powszechne ich wykorzystanie w badaniach naukowych skłoniły pracowników Instytutu Dendrologii do poszukiwania oprogramowania umożliwiającego samodzielne opracowanie wyników swoich badań naukowych, w tym prowadzenie obliczeń statystycznych oraz szybką analizę danych na wysokim poziomie zaawansowania. Zakres możliwości analitycznych stosowanych wcześniej programów był ograniczony, a wprowadzanie danych było w nich bardzo utrudnione.

Współpraca Instytutu Dendrologii PAN z polskim oddziałem SAS Institute jest prowadzona od kilkunastu lat. Jako użytkownicy oprogramowania JMP® zawsze możemy liczyć na fachową pomoc i bardzo życzliwą współpracę

dr hab. Marian Giertych

Rozwiązanie

W celu usprawnienia procesów Instytut Dendrologii zdecydował się współpracę z firmą SAS Institute i wdrożenie pakietu statystycznego JMP® do wsparcia prowadzonej działalności naukowej. Narzędzie JMP® to aplikacja desktopowa pozwalająca na dynamiczną wizualizację danych i prowadzenie zaawansowanych analiz statystycznych, która prezentuje innowacyjne podejście do pracy badawczej. W odróżnieniu od typowych pakietów statystycznych pozwala nie tylko na wizualizację danych, lecz także dynamicznie łączy różne metody wizualizacji danych z właściwymi dla użytych danych procedurami statystycznymi. Oprogramowanie JMP® zawiera wszystkie niezbędne funkcjonalności, które są potrzebne do realizowanych przez Instytut Dendrologii badań i analiz. Co więcej, oprogramowanie to jest intuicyjne i prostsze w użyciu, niż inne tego typu programy, zaś komplet przewodników dostarczanych przy zakupie oprogramowania może niejednokrotnie służyć jako podręcznik do statystyki. Tutoriale i przykładowe pliki danych umożliwiają samodzielne zapoznanie się z procedurami analitycznymi dostępnymi w ramach pakietu JMP®. W Instytucie Dendrologii oprogramowanie JMP® jest wykorzystywane od kilkunastu lat. Zakupy wersji jednostanowiskowych były dokonywane w różnych latach, w związku z czym wykorzystywane są obecnie różne wersje tego oprogramowania.

Korzyści

Instytut nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast prowadzi działalność naukową, której celem jest publikacja wyników oraz opracowywanie rozwiązań i patentów dla szeroko rozumianej gospodarki leśnej. Rozwiązanie JMP® efektywnie wspiera pracowników Instytutu w codziennej pracy naukowo-badawczej. Rocznie powstaje kilkadziesiąt publikacji naukowych, w których obliczenia statystyczne są wykonane z wykorzystaniem pakietu JMP®. Systematycznie zwiększa się liczba użytkowników systemu - w codziennej pracy korzystają z niego pracownicy i doktoranci Instytutu Dendrologii PAN.

Narzędzia SAS w Polskiej Akademii Nauk

Potrzeba biznesowa:

Wdrożenie oprogramowania umożliwiającego szybką i zaawansowaną analizę danych, prowadzenie samodzielnych obliczeń statystycznych oraz opracowywanie wyników badań naukowych.

Rozwiązanie:

  • JMP® - zestaw narzędzi służących do odkrywania zależności w danych, wizualizacji wyników oraz wykonywania prostych i zaawansowanych analiz. Narzędzie pozwala na interaktywną pracę z danymi oraz eksplorację danych w dowolny sposób.

Korzyści:

Rozwiązanie JMP® efektywnie wspiera pracowników Instytutu Dendrologii PAN w codziennej pracy naukowo–badawczej. Rocznie powstaje kilkadziesiąt publikacji naukowych, w których obliczenia statystyczne są wykonane z wykorzystaniem pakietu JMP®.

Odwiedź Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.