Benefit Systems

Wsparcie procesów decyzyjnych w obszarze marketingu, sprzedaży i finansów.

Informacje o kliencie

Benefit Systems dostarcza innowacyjne, nowatorskie i elastyczne rozwiązania w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w takich dziedzinach jak: sport i rekreacja, kultura, rozrywka, turystyka, żywienie, a także umożliwia zarządzanie tymi świadczeniami poprzez szyte na miarę programy kafeteryjne. Sztandarowym produktem jest karta Multisport Plus, umożliwiająca pracownikom dostęp do tysięcy obiektów sportowych w całej Polsce.

Potrzeba biznesowa

Mając na uwadze rozwój firmy Benefit Systems, jak również rosnącą liczbę danych dotyczących tysięcy klientów i partnerów oraz kilkuset tysięcy użytkowników powstała ogromna potrzeba ciągłego, a także efektywnego przygotowywania analiz, raportów oraz wszelkich innych sprawozdań analitycznych. Spółka, która nieustannie doskonali swoje programy, również pod kątem technologicznym, potrzebowała takiego narzędzia, które umożliwi jeszcze skuteczniejsze analizowanie i badanie danych, w celu lepszego zarządzania złożonym modelem biznesowym.

Wdrożenie narzędzi SAS było milowym krokiem w pracy Działu Analiz. Dziś możemy z łatwością integrować, przetwarzać i analizować dowolne dane biznesowe. W jednym interfejsie prowadzimy różnorodne, zaawansowane analizy statystyczne i ekonometryczne, mające wpływ na kluczowe decyzje biznesowe z obszaru marketingu, sprzedaży i finansów. Spółka Benefit Systems odniosła spektakularny sukces rynkowy, nieustannie umacnia swoją pozycję, jednak działamy na złożonym i dynamicznym rynku usług dla biznesu. Dlatego nasz dalszy rozwój musi być oparty o solidne fundamenty analityczne. Te fundamenty zapewnia nam SAS.

Adam Radzki
Kierownik Działu Analiz, Benefit Systems S. A.

Dlaczego klient zdecydował się na wdrożenie?

Punktem wyjścia do podjęcia decyzji o wdrożeniu zaawansowanych narzędzi analitycznych był dynamiczny rozwój firmy. W grupie kapitałowej działa kilkanaście spółek, zatrudniających łącznie kilkaset osób. Tylko w 2012 roku przychody spółki osiągnęły poziom 320 milionów złotych, a zysk netto wyniósł 29 mln zł. Jednocześnie rosła skala prowadzonych operacji biznesowych. Obecnie firma przy samym programie MultiSport obsługuje ok. 5,5 tysięcy klientów, 350 tysięcy użytkowników kart oraz blisko 4 200 partnerskich obiektów sportowych w całej Polsce.

Rozwój biznesu spowodował powołanie dedykowanego Działu Analiz, którego zadaniem miało być gromadzenie, przetwarzanie i raportowanie informacji biznesowych. Wraz z powstaniem takiego działu niezbędne okazało się pozyskanie profesjonalnego partnera, który dostarczy odpowiednią technologię oraz wiedzę w obszarze analityki biznesowej.

Docelowo firma Benefit Systems chciała prowadzić złożone i zaawansowane analizy, przy użyciu profesjonalnych i wydajnych narzędzi, mając jednocześnie zapewnione wsparcie kompetentnego dostawcy informatycznego.

Co zdecydowało o wyborze rozwiązania SAS?

W decydującym etapie selekcji pracownicy Działu Analiz rozważali dwóch dostawców, którzy oferowali narzędzia analityczne na podobnym poziomie cenowym. Kluczowe okazały się bezpośrednie spotkania z konsultantami SAS, którzy zaprezentowali wysokie kompetencje merytoryczne oraz ciekawe doświadczenia projektowe. Według spółki Benefit Systems, kluczem do sukcesu w procesach analitycznych jest nie tylko samo narzędzie, ale także dostęp do wiedzy, szkoleń i konsultacji umożliwiających jego optymalne wykorzystanie. Nie bez znaczenia była również wysoka reputacja i rozpoznawalność narzędzi SAS zarówno w świecie akademickim, jak i świecie biznesu.

Jakie cele biznesowe miało zrealizować wdrożone rozwiązanie?

W pierwszym etapie narzędzia SAS zostały wykorzystane do prognozowania zapotrzebowania na usługi świadczone przez Benefit Systems. W kolejnym etapie analitycy Benefit Systems rozpoczęli gromadzenie szerokiego spektrum danych w celu prowadzenia analityki segmentacyjnej. Dzięki narzędziom SAS dokonano sprzedażowej i marketingowej segmentacji klientów. Dzięki temu można w lepszy sposób planować strategie handlowe oraz działania marketingowe, kierowane zarówno do obecnych, jak i nowych klientów.

Rozwiązanie

Klient zdecydował się na pakiet narzędzi SAS® Analytics Pro. Głównym interfejsem użytkownika jest SAS® Enterprise Guide.

W jakim czasie wdrożenie miało zostać zrealizowane?

Instalacja, ładowanie danych i wstępne szkolenie odbyły się w ciągu dwóch tygodni, bezpośrednio po zakupie pakietu. Od tego momentu analitycy Benefit Systems rozpoczęli samodzielną pracę w narzędziu. Obecnie interakcje z SAS mają charakter konsultacji ad hoc oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych w Centrum Szkoleniowym SAS.

Użytkownicy

Narzędzia SAS są intensywnie wykorzystywane przez Dział Analiz, który generuje raporty i zestawienia dla niemal wszystkich innych działów w firmie. Przygotowane analizy dotykają między innymi obszarów marketingu (segmentacje, analizy zachowań), sprzedaży (analizy cen i marż) i kontrolingu (wykrywanie nadużyć). Finalnie z analiz korzystają: Zarząd, Dział Obsługi Klienta, Dział Handlowy, Dział Rozwoju Produktu oraz Finanse i Kontroling.

Uzyskane korzyści

Pierwszym celem biznesowym projektu była poprawa jakości prognozy krótkoterminowej. Wykorzystanie narzędzi SAS pozwoliło obniżyć średni błąd prognozy do bardzo niskiego poziomu 1,5%. W kolejnej fazie projektu udało się dokonać analitycznej segmentacji klientów, na bazie danych historycznych oraz charakterystyki tych przedsiębiorstw. Lepsze prognozy oraz analityczna segmentacja umożliwiają Działowi Handlowemu bardziej precyzyjne dopasowanie oferty dla nowych i obecnych klientów. Możliwość trafnego rozpoznania potencjału współpracy jest kluczowe w określaniu warunków handlowych, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Plany rozwojowe na przyszłość?

Plany rozwojowe dotyczą dalszego rozwoju w aktualnie wykorzystywanych obszarach, jak również wdrożenie zupełnie nowych:

  • Prognozowanie: najbliższym celem jest poprawa jakości prognozowania długoterminowego (w horyzoncie jednego roku), tak aby lepiej planować działalność operacyjną i finansową. Zwiększeniu ma ulec granulacja prognoz w przekrojach regionów, partnerów i klientów.
  • Segmentacja: planowana jest ciągła weryfikacja i rozwój segmentacji klientów, jak również budowa modelu segmentacji partnerów.
  • Wykrywanie anomalii i innych nieprawidłowości: celem jest szybsze wykrywanie niepokojących sygnałów poprzez wykorzystanie bardziej zaawansowanej analityki oraz kompleksową analizę całości dostępnych danych.

 

Wdrożenie SAS Analytics Pro

Potrzeba biznesowa:

Wdrożenie narzędzia umożliwiającego efektywną i zaawansowaną analizę danych dotyczących tysięcy klientów i partnerów oraz kilkuset tysięcy użytkowników kart.

Rozwiązanie:

  • SAS® Analytics Pro

Korzyści:

Wykorzystanie narzędzi SAS umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz dowolnych danych biznesowych, efektywnie wspierając kluczowe decyzje biznesowe z obszaru marketingu, sprzedaży i finansów. Trafne prognozy oraz analityczna segmentacja umożliwiają Działowi Handlowemu bardziej precyzyjne dopasowanie oferty dla nowych i obecnych klientów.

Odwiedź Benefit Systems na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.