Alma Market S.A.

System analityczno-raportowy sprzedaży i zakupów.

Informacje o klinecie

Alma to sieć delikatesów zlokalizowanych w największych miastach w Polsce, należących do krakowskiej firmy Alma Market S.A. Obecnie firma posiada 28 sklepów. Strategia sieci koncentruje się na sprzedaży produktów spożywczych najwyższej jakości, pochodzących od sprawdzonych dostawców lokalnych i zagranicznych. Asortyment obejmuje ponad 60 tysięcy produktów, w tym ponad 3 tysiące pochodzących z importu własnego. Firma posiada również rozbudowaną sieć sprzedaży internetowej, która obejmuje blisko 15 tysięcy produktów starannie wyselekcjonowanych spośród najchętniej kupowanych. Dodatkowo w 2007 Spółka wprowadziła na rynek markę własną pozycjonowaną w segmencie premium produktów spożywczych.

Potrzeba biznesowa

Dynamiczny rozwój sieci delikatesów, zmieniający się i rozszerzający asortyment oferowanych produktów oraz wejście Spółki Alma Market S.A. w nowe obszary działania spowodowały wzrost zapotrzebowania na sprawne i szybkie pozyskiwanie wiarygodnej i ujednoliconej informacji zarządczej w ramach całej organizacji. Konieczne stało się wdrożenie kompleksowego narzędzia umożliwiającego automatyczny proces gromadzenia i integrowania danych pochodzących z różnych systemów transakcyjnych oraz szybkie tworzenie wielowymiarowych raportów i analiz.

Szczegółowe założenia projektu obejmowały zbudowanie jednego spójnego systemu, oferującego możliwość szybkiego i niezawodnego dostępu do danych, z dokładnością do produktu, sklepu, stoiska, kasy, godziny, który umożliwi gromadzenie danych historycznych i sporządzanie prognoz. Zapewnienie ciągłego dostępu do wiarygodnych danych w zróżnicowanym zakresie dla poszczególnych osób z wykorzystaniem nowoczesnych form wizualizacji, pozwalających szybko odnaleźć i zrozumieć informacje.

Oczekiwanym rezultatem wdrożenia systemu było uzyskanie bieżącego dostępu do najświeższych informacji na temat działalności operacyjnej prowadzonej w obrębie całej Spółki oraz w jej otoczeniu i efektywne wykorzystanie tej wiedzy do kompleksowego usprawnienia procesów zarządzania sprzedażą, a w rezultacie zwiększenia przychodów firmy i zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju.

Rozwiązanie

Wybierając oprogramowanie, które miało stać się podstawą nowej struktury informatycznej, firma Alma Market S.A. zdecydowała się na współpracę z SAS Institute i wdrożenie oprogramowania SAS® Business Intelligence zawierającego narzędzia zarządzania danymi (dostęp, czyszczenie danych, zarządzanie metadanymi), narzędzia analityczne (SAS® Enterprise Guide, SAS® Add-in for Microsoft Office) narzędzia raportowe działające w środowisku przeglądarki internetowej (SAS® Web Report Studio). Współpraca obejmowała również pakiet usług konsultingowych i szkoleniowych.

Spółka Alma Market S.A. wybrała propozycję rozwiązania, przedstawioną przez SAS Institute ze względu na elastyczność systemu, pozwalającą na łatwe jego dostosowanie do specyficznych potrzeb Spółki i możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną oraz niski koszt jego obsługi i rozwoju.

SAS Institute we współpracy z Alma Market S.A. zbudował kompleksowy System Analityczno-Raportowy Sprzedaży i Zakupów. W ramach projektu wykonano następujące prace:

  • analiza potrzeb analityczno-raportowych Spółki
  • analiza źródeł danych
  • zbudowanie mechanizmu ekstrakcji danych z różnych systemów transakcyjnych
  • poprawa jakości danych
  • zbudowanie hurtowni danych dla każdego sklepu
  • zbudowanie warstwy analitycznej systemu
  • zbudowanie procesów automatycznego generowania raportów i analiz
  • zbudowanie mechanizmów "samoobsługi" użytkowników
  • opracowanie dokumentacji technicznej i przeprowadzenie szkoleń

Wdrożone rozwiązanie umożliwia bieżącą ocenę efektywności działalności handlowej poszczególnych obiektów. Przekrojowy monitoring sprzedaży produktów z dodatkowymi wielkościami i atrybutami. Na bieżąco można śledzić np. ilość sztuk produktów sprzedawanych w promocji oraz liczbę klientów, którzy je kupują. System umożliwia również monitoring zapasów i realizowanych zakupów. Generowanie alertów sugerujących zamówienie odpowiednich towarów (szczególnie pochodzących z importu własnego i marki własnej). Możliwość lepszego zaplanowania akcji promocyjnych. Analizy segmentacyjne produktów i klientów, które umożliwiają tworzenie dedykowanych akcji promocyjnych skierowanych do poszczególnych grup docelowych. Szczegółowe statystyki ilościowo-wartościowe paragonów według dni, godzin, stoisk czy kas, które umożliwiają optymalne dopasowanie obsady w sklepach do natężenia ruchu klientów. Rozwiązanie umożliwia także wykonywanie analizy koszykowej. Jednym z działań opartych na wynikach analizy koszykowej jest pozycjonowanie produktów na półkach - produkty często kupowane w ramach jednej transakcji umieszcza się w sklepach obok siebie (np. piwo i orzeszki). Reguły wykryte dzięki tej analizie są również pomocne przy opracowywaniu strategii sprzedaży poszczególnych grup towarów - obniżenie ceny tylko jednego z produktów o silnie skorelowanej sprzedaży powoduje automatycznie zwiększenie sprzedaży obydwu produktów. Pozwalają również opracowywać adekwatne akcje marketingowe w zakresie zwiększania sprzedaży (up-selling) oraz sprzedaży krzyżowej (cross-selling).

Korzyści

Wdrożona przez SAS Institute platforma analityczno-raportowa efektywnie wspomaga proces zarządzania sprzedażą w spółce Alma Market S.A. Uzyskane rezultaty pozwoliły na usprawnienie wielu działań operacyjnych i zarządczych Spółki w obszarze handlowym. Kluczowa dla efektywnego funkcjonowania całej organizacji jest możliwość podejmowania szybkich decyzji na podstawie dokładnych, aktualnych informacji. Wdrożone rozwiązanie umożliwiło efektywne wykorzystanie danych gromadzonych w systemach transakcyjnych oraz ich łatwą i szybką konsolidację. Kolejne rezultaty wdrożenia to automatyzacja budowania raportów na zlecenie oraz uporządkowany system raportowy.

Szybkość dostarczania informacji niezbędnej do podejmowania decyzji w istotny sposób wspiera działania kadry zarządzającej, system zapewnia pełne wsparcie procesów decyzyjnych na każdym poziomie zarządzania siecią sprzedaży. Z drugiej strony możliwe stało się również odciążenie pracowników poprzez eliminację ręcznego przygotowywania raportów. Dział analiz nie musi teraz tracić czasu na długotrwałe przygotowywanie zestawień, a w znacznie większym stopniu może skupić się na kontrolowaniu, weryfikacji i prognozowaniu.

Wszystkie te działania przekładają się wzrost skuteczności zarządzania firmą w obszarze handlowym. Zapewniają wzrost sprzedaży poszczególnych kategorii towarów, wsparcie dla procesów zaopatrzenia w zakresie wyboru dostawców i warunków dostaw, efektywniejszą gospodarkę magazynową, zmniejszenie poziomu strat w obiektach porównywalnych.

Uzyskane efekty spowodowały podjęcie decyzji o dalszym rozwoju systemu - wzbogaceniu go o kolejny element, jakim jest analiza sprzedaży do lojalnych klientów. Zespół SAS Institute przeprowadził analizę biznesową i funkcjonalną systemu lojalnościowego. W oparciu o jej wyniki zostaną określone założenia efektywnego rozwoju programu lojalnościowego.

SAS Business Intelligence dla Alma Market

Potrzeba biznesowa:

Dynamiczny rozwój sieci delikatesów, zmieniający się i rozszerzający asortyment oferowanych produktów oraz wejście Spółki Alma Market S.A. w nowe obszary działania spowodowały wzrost zapotrzebowania na sprawne i szybkie pozyskiwanie wiarygodnej i ujednoliconej informacji zarządczej w ramach całej organizacji. Konieczne stało się wdrożenie kompleksowego narzędzia umożliwiającego automatyczny proces gromadzenia i integrowania danych pochodzących z różnych systemów transakcyjnych oraz szybkie tworzenie wielowymiarowych raportów i analiz.

Rozwiązanie:

Wybierając oprogramowanie, które miało stać się podstawą nowej struktury informatycznej, firma Alma Market S.A. zdecydowała się na współpracę z SAS Institute i wdrożenie oprogramowania SAS® Business Intelligence zawierającego narzędzia zarządzania danymi (dostęp, czyszczenie danych, zarządzanie metadanymi), narzędzia analityczne (SAS® Enterprise Guide, SAS® Add-in for Microsoft Office) narzędzia raportowe działające w środowisku przeglądarki internetowej (SAS® Web Report Studio). Współpraca obejmowała również pakiet usług konsultingowych i szkoleniowych.

Korzyści:

Wdrożona przez SAS Institute platforma analityczno-raportowa efektywnie wspomaga proces zarządzania sprzedażą w spółce Alma Market S.A. Uzyskane rezultaty pozwoliły na usprawnienie wielu działań operacyjnych i zarządczych Spółki w obszarze handlowym. Kluczowa dla efektywnego funkcjonowania całej organizacji jest możliwość podejmowania szybkich decyzji na podstawie dokładnych, aktualnych informacji. Wdrożone rozwiązanie umożliwiło efektywne wykorzystanie danych gromadzonych w systemach transakcyjnych oraz ich łatwą i szybką konsolidację. Kolejne rezultaty wdrożenia to automatyzacja budowania raportów na zlecenie oraz uporządkowany system raportowy.

Odwiedź Alma Market na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.