Bransjeløsninger

Kunstig intelligens for helsevesenet

Reduser trykket på helsevesenet og ta bedre behandlingsvalg.

Forretningsutfordringer

Digitalisering av helsedata, samt økte forventninger fra pasientene om persontilpassede helsetjenester og fjernbehandling, gir store muligheter for innovasjon i helsesektoren. Helsevesenets systemer er fylt til randen av nye datakilder – som sosiale helsedeterminanter, genetisk og bildedata, data fra medisinsk utstyr, weareables og sosiale media data. Helseaktører er godt i gang med å legge sine strategier på hvordan disse dataene kan deles og tas i bruk, slik at pasienten settes i sentrum og belastningen på helsevesenet reduseres.

Hvordan kan AI hjelpe deg?

AI – som maskinlæring, datasyn, naturlig språkprosessering (NLP), prognoser og optimalisering – kan bidra til bedre folkehelse og nye løsninger på vår tids store helseutfordringer. AI kan blant annet hjelpe helseorganisasjoner med å:

  • Forbedre behandlingsresultatene. AI muliggjør mer presise diagnoser og målrettede forebyggende tiltak.
  • Få bedre kontroll på kostnadene.AI kan bidra til å effektivisere driften av sykehus ved å optimalisere bemanning, og bidra til å redusere antall gjeninnleggelser.

Hvorfor SAS?

SAS er leder innen avansert analyse, og har den erfaringen og ekspertisen som behøves for å kunne tilby banebrytende AI-løsninger til helseorganisasjoner. Med AI innebygd i programvaren – fra kraftige SAS Platform til skreddersydde løsninger for helsevesenet – tilbyr vi smarte og automatiserte løsninger som åpner opp for nye muligheter, og løser de største utfordringene.

SAS er en pioner innenfor maskinlæring og naturlig språkprosessering (NLP), og et referansepunkt for sykehus og andre helseinstitusjoner hva angår kvalitet. Fra å forutse pasientinfeksjon til å muliggjøre bedre og mer individbasert pleie, AI løsningene fra SAS gir deg The Power to Know®.

Connect with SAS and see what we can do for you.