Επικοινωνία

Γενικές Πληροφορίες

Τηλέφωνο
+30 210 6898730

Επικοινωνία ΜΜΕ

Ελπίδα Καλλία
Marketing Manager & SEE Regional Academic Program Mentor
E: elpida.kallia@sas.com
T:
+30 2106898730

Τεχνική Υποστήριξη

Τηλέφωνο
+30 210 6898730

Ανθρώπινο Δυναμικό

Αγγέλικα Πέππα
E:
hrgreece@sas.com
T: +30 2106898735

Τοπικό Γραφείο

SAS Ελλάδος, Κύπρου & Βουλγαρίας
Αρτέμιδος 3
Μαρούσι, 15125
Αθήνα, Ελλάδα

Ελλάδα
Τηλέφωνο
: +30 210 6898730
Fax: +30 210 6898715
Email: sasgreece@eur.sas.com

Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22 269665

Αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αγοράσετε;

Άλλες Επαφές

Back to Top