SAS Slovakia Newsletter / Rozhovor

Športovec v obleku

Rozhovor s Rišom Krausom

Zameriavaš sa na oblasť predaja v bakovníctve a energetike. Je v týchto naoko dvoch odlišných svetoch aspoň niečo spoločné?

Ale určite áno. Je toho niekoľko, napríklad entuziazmus ľudí, ktorí sú odhodlaní robiť veci lepšie v utilitách ako aj v bankovníctve, nepochybne tiež boj o zákazníka, jeho lojalitu a spokojnosť, v oboch odvetviach je badať zostrujúcu sa konkurenciu a v neposlednom rade dychtivosť ľudí po nových poznatkoch a nových pohľadoch na biznis.

Predaj softvéru je pomerne náročná vec, pretože to nie je o kvantitatívnom, ale kvalitatívnom predaji. Asi treba tomu, čo predávaš aj dosť rozumieť...

V mojom prípade je určite dôležité bankovému ako aj utilitnému biznisu rozumieť, keďže SAS je určený na riešenie biznis problémov. Pre SAS sa zákazník nerozhoduje, lebo je to kvalitný softvér, ale preto, lebo mu to pomôže s efektívnejším fungovaním podniku. Náš slovenský tím je tak aj stavaný: máme silný biznis consulting najmä pre oblať pohľadávok, asset liability managementu, rizík, analytického CRM, predikcií a optimalizácií rôzneho typu pre akýkoľvek typ biznisu. Mňa bankový a utilitný biznis zaujíma a verím, že sa v krátkom čase o mňa, ako retailového zákazníka, budú bankové aj utilitné spoločnosti “trhať”. 

Aké je to mať za nadriadenú ženu?

Niekedy mi správaním príde skôr ako chlap – šéfuje s ráciom a bez prílišných emócií. Prekvapuje ma svojou otvorenosťou a obamovským predvolebným: „YES, we can“ s dodatkom „always“ :-).

Zažil si už dva razy konferenciu SAS Forum, v čom vidíš prínos takejto akcie a prečo by na ňu mali ľudia podľa Teba prísť?

SAS Forum nie je typická konferencia. Ja to skôr vnímam ako profesionálne príbehy ľudí, ktorým sa podaril niekedy malý zázrak, inokedy vylepšenie a keďže je to SAS Forum, tak so SASom. Treba si uvedomiť, že prezentujúci sú taktiež ľudia z mäsa a kostí, ktorí mali svoju víziu, cieľ a aj pomocou SAS softvéru a konzultácií sa im podaril naplniť resp. sa k nemu výrazne priblížili. Je to ideálna príležitosť sa s ich príbehmi ako aj ľuďmi zoznámiť, možno sa poučiť alebo hľadať paralely.

O Tebe vieme, že si veľký športovec. Výborne lyžuješ, hráš tenis, korčuľuješ, beháš. Je nejaky šport, ktorý fakt nemusíš a naopak, ktorý máš najradšej a nemôžeš bez neho byť?

Začnem od konca. Neviem byť bez endorfínov. V každom športe, ale aj biznise, som bežec na dlhé trate. Konečne vyšlo slnko a z roboty sa dá ísť aj za vidna, tak momentálne okresávam asfalt na hrádzi, cez víkendy tenis alebo rúbanie dreva a za chvíľu budem lapať po dychu vo vode petržalského Draždiaka. Pred pár rokmi som neznášal americký futbal, ale keď tú atmosféru raz človek zažije a pochopí “tačdavny”, tak je to schopný s vášňou pozerať aj do noci.

(pýtala sa Katka Šušaníková)