Stordataanalys

Vad är det och varför är det viktigt?