SAS® Size Optimization: SAS® Size Profiling and SAS® Pack Optimization

Rozwiązanie korporacyjne, które ma wpływ zarówno na zaopatrzenie jak i popyt

SAS Size Optimization - dzięki zaawansowanym możliwościom analitycznym zamienia dane historyczne ze sprzedaży w zaawansowaną analizę popytu na określone rozmiary. Rozwiązanie to pozwala przewidywać przyszłą sprzedaż oraz potrzeby dotyczące zatowarowania, w podziale na poszczególne rozmiary, a także zaplanować na ich podstawie dostawy odpowiednich opakowań. Tak zaawansowane rozwiązanie, po integracji z istniejącymi systemami sprzedażowymi, wspiera procesy zakupowe i alokacji towaru.

SAS Size Optimization pomaga detalistom zwiększyć rentowność poprzez identyfikację właściwych rozmiarów i zaopatrzenie właściwych sklepów we właściwym czasie. Nasze oprogramowanie systematyzuje poziom planowania i realizacji poprzez dobór odpowiednich opakowań zgodnie z popytem na poszczególne rozmiary, na poziomie każdego sklepu. W efekcie uzyskuje się wyższe marże na poziomie każdego sklepu, niższy koszt operacyjny, mniejszą wartość utraconej sprzedaży i zredukowany poziom obniżek sezonowych.

 

Korzyści

Poprawa sprzedaży

SAS Size Optimization wspiera detalistów poprzez trafniejszą identyfikację zarówno popytu na poszczególne rozmiary w zależności od lokalizacji, jak i wyznaczenie ilości wymaganych opakowań.

W rezultacie, w mniejszym stopniu występują problemy z utraconą sprzedażą w całej sieci i tym samym następuje poprawa sprzedaży całkowitej, bez ponoszenia ryzyka utrzymywania nadmiernych poziomów magazynowych.

Zwiększenie marży

SAS Size Optimization zwiększa sprzedaż bazującą na cenach standardowych na początku sezonu, dzięki lepszemu powiązaniu doboru rozmiarów z prognozowanym popytem. SAS Size Optimization także redukuje potrzebę wprowadzania zniżek i czyszczenia stanów z niechcianego towaru, na poziomie każdego sklepu.

Wynikiem tego jest wyższa marża. Ustalenie odpowiedniej konfiguracji pakowania towaru pozwala detalistom na kontrolę kosztów zamówień.

 

Obniżenie kosztów operacyjnych

Wyznaczenie samej tylko właściwej liczby konfiguracji pakowania potrzebnej do uzasadnionego ekonomicznie zaspokojenia popytu, pomaga utrzymywać koszty dystrybucji na racjonalnym poziomie.

Detaliści, używający tego rozwiązania, także redukują potrzebę kosztownego procesu przepakowywania wewnątrz sieci dystrybucyjnej, dzięki zwiększeniu procentowemu towarów wysłanych w odpowiednio skonfigurowanych paczkach zawierających wiele różnych towarów.

W ostatecznym rozrachunku, daje to szansę na redukcję zapotrzebowania na pracę i poprawia przepustowość centrów dystrybucyjnych.

Usprawnienie planowania efektywności zasobów osobowych

W dzisiejszych czasach detaliści aktywnie poszukują metod harmonizacji pracy swoich zasobów i zwiększenia przepustowości oraz efektywności, przy jednoczesnych wysiłkach wkładanych w ciągłą walkę z konkurencją, prowadzącą do obniżania marży.

SAS Size Optimization wykorzystuje szereg zautomatyzowanych procesów i procedur w celu poprawy wydajności zespołów odpowiedzialnych za planowanie sprzedaży, pozwalając im na odgrywanie bardziej strategicznej roli w organizacji.

Screenshot

Funkcjnonalności

  • Generowanie popytu na bazie analizy poszczególnych rozmiarów
  • Tworzenie i użycie specyficznych cech opisujących profile
  • Portfolio rekomendowanych opakowań
  • Projektowanie strategii w oparciu o rodzaje opakowań, przy uwzględnieniu wielu towarów
  • Prowadzenie analiz „what-if”

Informacje techniczne

Rekomendowane zasoby


Check out upcoming and featured webinars to get valuable information about SAS products.


Explore hot topics and trends in analytics with articles written by industry experts.


Learn how size optimization can help you reach your sales targets and invest in the right inventory.

Looking for information on how to buy?

Need additional information? Get details on solutions, licensing, deployment and more.

Ready to get started? Take the next step toward getting more value from your data.

Chcesz dowiedzieć się więcej?