Backgrounds 84A1005
Revenue Optimization Suite

SAS® Revenue Optimization Suite

Funkcjonalność dedykowana dla branży detalicznej z niezrównaną analityką

Szybkie wyniki . Niskie koszty wstępne. Zdolność do uzyskania odpowiedniego produktu, w dobrej cenie, do właściwego klienta - w odpowiednim momencie - za każdym razem.

Korzyści

Lepsze ceny, lepsze rezultaty

Zyskaj pełen wgląd w politykę cenową i miej świadomość swoich decyzji cenowych, aby uchwycić efekty krzyżowe oraz inne zmienne bezpośrednio wpływające na rentowność. Optymalizuj ceny dla szerokiego spectrum swoich produktów, niezależnie od tego, czy działasz w branży spożywczej, czy w odzieżowej. Z łatwością wyciągaj wnioski na bazie analiz złożonych scenariuszy opartych o promocje, sezonowość, efekty kalendarzowe oraz inne wyselekcjonowane efekty nietypowej zmienności sprzedaży, używając wbudowanych narzędzi prognostycznych.

Wyższa produktywność osób zarządzających kategoriami

Zastosuj workflow typowy dla sieci detalicznych oraz intuicyjny interfejs i wesprzyj użytkowników biznesowych.Przyspiesz decyzje w obszarze strategii cenowych dzięki automatyzacji generowania planów i zredukuj lub całkowicie wyeliminuj manualne przetwarzanie danych. Usprawnij komunikację wewnętrzną dzięki zwiększonej przejrzystości współdzielonych procesów. Udostępnij osobom zarządzającym kategoriami narzędzia zapewniające pełną przejrzystość informacji w ramach całej kategorii.

Elastyczne strategie inwestycyjne, niższy całkowity koszt posiadania (TCO)

Użyj rozwiązania SAS® Revenue Optimization na jeden z wybranych sposobów – w formie dostępu do usługi, co pomoże przyspieszyć osiągnięcie zamierzonych rezultatów i zredukować początkowy nakład inwestycyjny, albo w formie systemu dostępnego zdalnie za firewallem, co pozwoli uzyskać niższy koszt posiadania w dalszym horyzoncie czasu.

Optymalizacja, która jest skalowalna

Wykorzystaj sprawdzone rozwiązania i doświadczenie SAS wyniesione z realizacji projektów dla dużych, średnich i małych sieci detalicznych, aby stworzyć strategię cenową na każdym poziomie hierarchii produktu i lokalizacji.

Screenshot

Backgrounds 84A1364

Funkcjonalności

Revenue Optimization Suite
  • Zarządzanie strategią cenową w całym cyklu życia produktu.
    • SAS Regular Price Optimization.
    • SAS Promotion Optimization.
    • SAS Markdown Optimization.
  • Workflow dedykowany sieciom detalicznym. Dostępne w ramach rozwiązania funkcje wspierają procesy zarządzania ceną na każdym etapie cyklu życia produktu.

 

  • Zaawansowana analityka i prognozowanie. Wykorzystaj najlepsze w swojej klasie narzędzia do prognozowania sprzedaży detalicznej aby uzyskać najwyższą jakość prognoz i lepsze wyniki.

Informacje techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top