Global Studie:

Kunstig Intelligens kombinert med Tingenes Internett (AioT)

IoT, tingenes Internett, er et nettverk av fysiske objekter utstyrt med sensorer, programvare og teknologi som kobler seg til og utveksler data med andre enheter over Internett.

Næringslivsledere innser at disse dataene kan ha grenseløst potensiale. Genistreken kan ligge i hvordan disse dataene blir brukt. Ved å legge kunstig intellingens og maskinlæring til i ligningen kan enorme datamengder samles inn, tolkes og brukes som bakgrunn når bedriftseiere skal ta neste steg.

Kunstig intelligens kombinert med tingenes Internett hjelper nå bedriftseiere med å ta avgjørelser knyttet til drift og planlegging. Det kan bidra til at bedrifter får et forsprang på konkurrentene sine og blir en pioner innen sitt felt.

Denne rapporten viser hvor mye mer suksessfylte prosjektene er når kunstig intelligens kombineres med tingenes Internett. Kunstig intelligens forbedres stadig, og vi har bare sett starten av det potensialet som ligger i å kombinere tingenes Internett med kunstig intelligens. Fremtiden er nå, og endringene skjer raskt. Er bedriften din klar?

Del dette bildet på siden din