Data kan avdekke sosial dumping og svindel

SAS Institute hjelper ledere i offentlig sektor med å avdekke økonomisk kriminalitet ved å omsette data til kunnskap.


Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring
.

Data er kunnskap.
Kunnskap er med på å redusere skattesvindel, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Undersøkelser indikerer at rundt 10 prosent av bedriftene i Norge kjenner til, eller har vært utsatt, for korrupsjon. Nordmenn og virksomheter unndrar trolig skatt for nærmere 130 milliarder i året. Det antas at mellom 150 – 240 mill. pr år unndras via svart arbeid og at feilutbetalinger knyttet til trygd og støtteordninger utgjør opp mot 8 mrd kr. årlig.

Økonomisk kriminalitet og sosial dumping er en stor trussel for vår velferdsstat. Hvordan kan vi avsløre at bedrifter som leverer tjenester til offentlig sektor ikke lønner sine ansatte som de skal? Hvordan kan dataanalyse være med på å sikre fremtiden til en kommune? Hvordan kan kontrolletatene slik som Politiet, Skatt, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet snu den negative utviklingen? Noe av svaret ligger i bedre innsikt og informasjonsdeling fra de store mengdene av tilgjengelig data.

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

User Guide

Hvordan Belgium Special Tax kuttet tap med 98%
Moms- og avgiftssvindel utgjør over 100 billion euro innen EU. Belgiske skattemyndigheter har redusert dette beløpet betraktlig.

Læs thinkforward artikel (in English)

HM Revenue & Customs forventer å finne £7 milliarder ekstra skatteutgifter
High-performance analytics spiller en vital rolle når HRMC jobber for å avsløre økende skattesvindel.

Større nøyaktighet ved Estonian Tax and Customs Board

Større nøyaktighet ved Estonian Tax and Customs Board
Før ga 70-80% av revisjonene
ingen holdepunkter for
misligheter eller feil.
Nå viser 80-90% av sakene svindel.

User Guide

Til kamp mot svindel og fusk
Hvordan kan en 29-åring bli ført opp med 16 års ansinnitet som sykepleier? Stavanger kommune finner bevis mot leverandører som bryter kontraktsavtalene.

line 112292
line 112292

  Kontakt oss:

IngeKrogstad_SASNorge_2

Inge Krogstad
Senior Advisor Public & Healthcare
SAS Institute
Mobil: +47 90 73 09 45
E-post: Inge.Krogstad@sas.com

Følg Inge på LinkedIn
Bør datamaskinen overta på Svinesund?
Tollvesenet i mange land flytter seg fra manuelle rutiner over på informasjonssøk vha. databaser med regelmotorer og en smartere objekt utvelgelse.

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 75.000 kunder i 140 land. 93 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top