Data kan gjøre Norge bedre

SAS Institute omsetter data til kunnskap, slik at du kan innovere og forbedre.

 

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

Som samfunn står vi overfor store utfordringer. Data er en del av løsningen.

Norge står overfor noen store utfordringer. Vi har i løpet av de siste årene gjennomført store reformer. Men vi har fremdeles en lang vei å gå før vi mestrer utfordringene med økende arbeidsledighet, sosial ulikhet og økonomisk kriminalitet. Dessverre. For prisen er høy – for den enkelte av oss og for samfunnet som helhet. Kostnadene ved å opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det øker med befolkningsvekst og eldrebølge. Det er tid for ny-tenkning. I helsevesenet, hos sentrale etater, i kommunene og i akademia. Det er tid for nye løsninger.

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

SAS Institute bistår ledere i offentlig sektor med å skape innsikt i data. Vi vet at ny innsikt gir kunnskap som fører til innovasjon, effektivisering og grunnleggende endringer som gir langsiktige resultater og forbedret velferd.

Sammenstilling av ulike datakilder og analyse gir:

 • Oversikt og detaljert innsikt
 • Mindre ressurssløsing, feil og svinn
 • Raskere evaluering
 • Relevant kommunikasjon
 • Bedre beslutninger og målrettet innsats

Lær hvilke tiltak som virker, rett opp i det som ikke fungerer og utforsk nye muligheter.

   line 112292
   Automated Trigger Analytics har halvert arbeidsbyrden på Nordlandssykehuset. På sikt håper sykehuset på sanntidsidentifisering av fremtidig pasientskaderisiko.
   Les mer
   line 112292

   Helsesektoren:
   Se hvordan klinisk analyse og datadrevet ledelse gir bedre behandling for pasienten og en enklere hverdag for sykehusledelsen

   Skatt og økonomisk kriminalitetsbekjempelse:
   Se hvordan bedre innsikt i de store mengdene av tilgjengelig data og informasjonsdeling kan redusere svindel og sosial dumping.

   Arbeids- og velferdsforvaltning:
   Se hvordan intelligente verktøy kan bidra til få flere tilbake i jobb raskere, samt hvordan data er veien til bedre innsikt og resultater for sosialtjenesten.

   Akademia:
   Se hvordan analytisk programvare i undervisning og i bachelor-/master oppgaver skaper bedre karrieremuligheter, i samarbeid med SAS Institute sine kunder.

   line 112292

   SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 75.000 kunder i 140 land. 93 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.