Bransjeløsninger

Kunstig intelligens - AI i legemiddelindustrien

Tilby pasienter innovative behandlinger raskere.

Forretningsutfordringer

Digitaliseringen av helsedata gir oss muligheten til nye behandlingsformer. Markedet, så vel som regulatoriske myndigheter, ønsker i økende grad at legemiddelindustrien tar i bruk real world data gjennom hele livssyklusen, fra kliniske studier til kommersialisering. Dette innebærer å tilpasse måten man bruker og deler data på, for å være i stand til å raskere gi pasientene det de trenger.

Hvordan kan AI hjelpe deg?

AAI – som maskinlæring, datasyn, naturlig språkprosessering, prognoser og optimalisering – kan frigjøre dataens fulle potensial, og bidra til å løse noen av vår tids største helseutfordringer. AI kan blant annet hjelpe legemiddelindustrien med å:

  • Styrke legemiddelsikkerheten. AI gir legemiddelindustrien muligheten til å vurdere kvaliteten og sikkerheten til nye produkter raskt.
  • Få nye behandlingsformer til markedet raskere. AI fremskynder kliniske studier ved å ta i bruk virkelig data, og ved å utvikle fremtidsrettede testdesign, herunder virtuelle, pragmatiske og adaptive design.
  • Avdekke produksjonsutfordringer hurtigere og mer nøyaktig. Identifiser potensielle utfordringer på et tidligere stadium, og ta proaktive valg som gir bedre sluttresultater.

Hvorfor SAS?

SAS er ledende innen avansert analyse, og har den erfaringen og ekspertisen som behøves for å kunne levere banebrytende AI-løsninger til legemiddelindustrien. Ved å bygge inn AI funksjonalitet i programvaren vår, fra den kraftige SAS-plattformen til løsninger skreddersydd til behovene i biovitenskapelige organisasjoner - tilbyr vi smarte, automatiserte løsninger som hjelper deg å låse opp nye muligheter og løse dine mest komplekse utfordringer.

SAS er en pioner innenfor maskinlæring og naturlig språkprosessering (NLP), og et referansepunkt for hva angår kvalitet. Avansert dataanalyse og AI fra SAS gir deg The Power to Know®.

Koble deg til SAS og se hva vi kan gjøre for deg.