Forståelig dataformidling

I desember kjøpte Norges sjømatråd SAS® Visual Analytics. Verktøyet har gjort formidlingen av markedsinformasjon enklere og mer forståelig for alle, sier statistikksjef Jan Ståle Lauritzen.

"Den beste sjømaten kommer fra Norge" er budskapet til Norges sjømatråd når de markedsfører sjømat på vegne av den norske sjømatnæringen. Ved å øke kjennskapen til norsk sjømat, er markedsføringsarbeidet med på å legge et godt grunnlag når eksportørene skal overbevise konsumenter verden over.

En viktig del av virksomheten er produksjon og formidling av markedsinformasjon. Norske eksportører, så vel som bransjeorganisasjoner og myndigheter har behov for oppdaterte handelstall og forbrukertrender verden over.

- Vi har samarbeidet med SAS i mange år, ikke minst med tanke på formidling av handelsstatistikk til utekontorene våre. Sjømatrådet har lenge hatt gleden av de kraftige og raske verktøyene til SAS for å systematisere data, forteller Lauritzen.

Det raskt voksende datahavet har de siste årene presset fram et krav om at mer markedsinformasjon burde gjøres enkelt tilgjengelig på nett. I desember kjøpte de derfor SAS® Visual Analytics.

- Vår utfordring de siste årene har vært håndteringen av de store mengdene med data. Ikke bare håndteringen, men også hvordan vi skulle formidle dette bedre til utekontorer, eksportører og media. Da vi ønsket oss noe enklere og mer visuelt, så vi umiddelbart nytten av Visual Analytics når den kom på markedet, forteller Lauritzen.

Vår utfordring de siste årene har vært håndteringen av de store mengdene med data.
Ikke bare håndteringen, men også hvordan vi skulle formidle dette bedre til utekontorer, eksportører og media. Da vi ønsket oss noe enklere og mer visuelt, så vi umiddelbart nytten av Visual Analytics når den kom på markedet.

Jan Ståle Lauritzen
Statistikksjef

Prediktive muligheter

Hovedkontoret i Tromsø mottar rundt 3 000 henvendelser om markedsinformasjon årlig, og om lag ti personer er til daglig sysselsatt med analyse og rapportering.

- Vi bygger opp data i det vi kaller for kuber, en slags tabellstruktur som gjør det mulig å analysere data i flere dimensjoner. Når man jobber med så store datakuber tar det mye tid. Med Visual Analytics kan vi analysere og presentere dataene våre mer brukervennlig enn før. Dette verktøyet gjør det også mulig å sammenstille flere datakilder i samme rapport, forklarer Lauritzen

Han engasjeres av de prediktive mulighetene Visual Analytics gir organisasjonen.

- Det er interessant å se hvordan en prisøkning vil slå ut i de ulike markedene. Før var slike analyser stort sett forbeholdt forskningsinstitutter, men med Visual Analytics kan man gå rett inn og forutse hva som vil skje, forteller han.Eldre briter spiser torsk og laks i helgene

En viktig del av Sjømatrådets arbeid er å sikre et godt omdømme for norsk sjømat internasjonalt. Årlig gjennomføres 500 markedsføringsprosjekter i 25 ulike markeder. Sjømatrådet er en typisk «reisende organisasjon», forteller Lauritzen.

- Med kontorer og markeder over hele verden er vi stadig på farten, og da har vi behov for rask tilgang til data. Dette har vært ganske tungvint og komplekst fram til nå. Data er jo ferskvare, og den umiddelbare tilgangen er noe jeg har savnet. Med Visual Analytics kan man anvende data umiddelbart.

Lauritzen viser hvordan han bruker SAS® Visual Analytics til å hente ut holdningsdata på tvers av markeder.

- Det er veldig enkelt å bruke dette på iPad. Se for eksempel på holdningsdata fra Storbritannia. Her kan vi se at eldre briter foretrekker torsk og laks i helgene. Denne sammenstillingen av holdningsdata og demografiske data er veldig verdifull, forklarer han.

Oppmerksomhet internt

Sjømatrådet er nå i gang med opplæring internt, slik at hele organisasjonen – og næringen selv – forstår nytteverdien av det nye verktøyet.

- Visual Analytics har bidratt til flere idémyldringsmøter i de ulike avdelingene våre, og også interesse fra ledergruppen. Vi har nedsatt en styringsgruppe som skal se nærmere på hvordan vi best mulig skal anvende dette verktøyet, og ikke minst, hvordan vi kan flytte andre verktøy over på Visual Analytics, sier han.

Økte krav om produktinnsikt

I fremtiden tror Lauritzen at man vil kunne kombinere data fra stadig flere kilder, slik at man får en enda bedre oversikt over behovene til de som kjøper sjømat. Han tror særlig kravene til produktinnsikt vil øke hos kundene om ikke så mange år.

- Ta for eksempel sporing av fisk. Folk blir stadig mer opptatt av kunnskap om det de spiser. Historien bak sjømatproduktet. Her vil data kunne gi oss sporing av fisken fra den fanges til den ligger i disken. Dette kan bli et konkurransefortrinn, ikke minst i utlandet, avslutter Lauritzen.

Få mer informasjon om løsningen
Visual Analytics

 

sjoematsraad-logo

Utfordring

Forenkle analysearbeidet, og formidle rapporter, statistikk og forbrukerinnsikt på en mer effektiv og forståelig måte.

Løsning

SAS® Visual Analytics.

Fordeler

Rask og forståelig innsikt uansett hvor i verden du befinner deg.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.