Novinky / Tlačové správy

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Press Release

Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Novinky

 

Konverzácia na sociálnych sieťach predpovedá nezamestnanosť

Keď ľudia stratia prácu, odkladajú dovolenky a vo väčšej miere začnú používať verejnú dopravu namiesto vlastných áut.

Bratislava, Slovensko  (22 Máj 2012)  – Dá sa z online konverzácie na sociálnych sieťach vyčítať, ako sa bude vyvíjať nezamestnanosť? A pomôžu takéto indikátory politikom lepšie pochopiť, ako sa jednotlivci so stratou zamestnania vyrovnávajú?

Odpoveď na tieto otázky hľadal spoločný výskum spoločnosti SAS a pracoviska Global Pulse, ktoré patrí pod Organizáciu spojených národov. Výskum analyzoval dáta na sociálnych sieťach s cieľom zistiť, ako sa rastúca nezamestnanosť v USA a Írsku v období od júna 2009 do júna 2011 odzrkadlila v konverzáciách a na celkovej nálade v sociálnych sieťach.

Výsledky ukazujú, že zo sociálnych sietí sa dá v reálnom čase vyčítať budúci rast alebo pokles nezamestnanosti. Sociálne médiá sú pre mnohých ľudí miestom, kde vyjadrujú svoje aktuálne postoje, obavy a dávajú najavo aj konkrétne rozhodnutia, ktoré urobili či mienia urobiť. Takéto diskusie otvárajú dvere k rozpoznaniu trendov na trhu práce, aj k tomu, ako ľudia na situáciu reagujú. A to oveľa skôr, ako sa čísla o vývoji nezamestnanosti objavia v štatistikách.

Depresívna nálada v online prostredí zavládla v USA aj v Írsku už niekoľko mesiacov predtým, ako rast nezamestnanosti vyvrcholil. Dvojročný monitoring a analýza pol milióna blogov a diskusných fór ukázali, že z konverzácií v online svete sa dá zistiť nielen to, ako sa bude nezamestnanosť vyvíjať, ale tiež ako na ňu ľudia reagujú. Keď stratia prácu, odkladajú dovolenky, obmedzia výdavky na potraviny a vo väčšej miere začnú používať verejnú dopravu namiesto vlastných áut.

Po náhlom náraste nezamestnanosti sa v internetových konverzáciách častejšie objavujú témy ako sú storná dovoleniek, zníženie výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ale aj exekúcie a nútené vysťahovania, ktoré odzrkadľujú dopady ekonomických problémov.

Global Pulse sa snaží identifikovať, ako by nové typy dát mohli doplniť a obohatiť oficiálne štatistické údaje a nájsť nové spôsoby, ako využiť dáta a ich analýzy z digitálneho sveta pre globálny rozvoj. Na Slovensku zverejňuje Štatistický úrad SR údaje o vývoji nezamestnanosti kvartálne. Analýza dát zo sociálnych sietí by základné trendy vo vývoji trhu práce mohla ukázať prakticky okamžite.

Prameň: UN Global Pulse (http://www.unglobalpulse.org/projects/can-social-media-mining-add-depth-unemployment-statistics).

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 12 500 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 129 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 55 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s, Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; SPP, a.s., U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

KONTAKT ZA SAS: