Novinky / Tlačové správy

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Press Release

Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Novinky

 

Slovenská sporiteľňa je prvou bankou so špecializovaným softvérom od spoločnosti SAS na riadenie komunikácie s klientmi 

Slovenská sporiteľňa dokáže lepšie prispôsobiť komunikáciu individuálnym potrebám a očakávaniam svojich klientov. Umožňuje jej to rozsiahla vlastná databáza a nový špeciálny softvér od spoločnosti SAS Slovakia. Ten banke dovolí lepšie identifikovať požiadavky klientskych segmentov, ako aj jednotlivých klientov, a zároveň cielene s nimi priamo komunikovať.

Bratislava, Slovensko  (04 Apr. 2012)  – Slovenská sporiteľňa urobila ďalšie reálne kroky k tomu, aby svojich klientov poznala lepšie a dokázala čo najrýchlejšie reagovať na ich potreby a požiadavky. Už koncom minulého roka začala banka implementovať nový softvérový nástroj od spoločnosti SAS, ktorý jej umožňuje analyzovať potreby klientskych segmentov a jednotlivých klientov s podobnými demografickými a transakčnými charakteristikami. Na základe vybraných kritérií potom dokáže odhadnúť ich aktuálne a budúce potreby a zvoliť vhodný spôsob priamej komunikácie.

Pavol Čelko, vedúci oddelenia kampaňového manažmentu
Pavol Čelko
vedúci kampaňového
manažmentu

„Implementácia riešenia SAS Marketing Automation je logickým pokračovaním na ceste ku komplexnému analytickému riadeniu vzťahov s klientmi (CRM),“ uviedol Pavol Čelko, vedúci kampaňového manažmentu v Slovenskej sporiteľni. Základom pre ďalšie inovácie bolo vytvorenie marketingovej databázy na automatizovanie kampaní, tzv. „Data Mart-u“, a používanie techník hĺbkovej analýzy údajov, umožňujúce banke definovať cieľové skupiny a hľadať vhodné ponuky pre klientov. Vzhľadom k rastúcim požiadavkám na priamu komunikáciu, ktorá dokáže pružne reagovať na zmeny v správaní sa klientov, už nebolo možné súbežne realizovať viacero kampaní bez softvérovej podpory. „S novým softvérovým vybavením dokážeme súčasne riadiť a monitorovať výrazne väčší počet kampaní s rovnakým personálnym obsadením a navyše komunikovať tak, ako sme predtým nedokázali. Novým možnostiam sme prispôsobili nielen nastavenie interných procesov a organizáciu práce, ale aj spôsob uvažovania, akým teraz dokážeme komunikáciu s klientmi navrhovať a riadiť,“  upresňuje Pavol Čelko. Pre klientov to v praxi znamená, že od banky v rámci kampane dostanú len také informácie, ktoré budú pre nich užitočné.

„Slovenská sporiteľňa je prvou bankou na Slovensku, ktorá plne automatizovane riadi komunikáciu s klientmi s pomocou softvérovej SAS platformy, založenej na sofistikovaných analytických nástrojoch," hovorí Roman Mikolaj, projektový manažér spoločnosti SAS Slovakia. „Som rád, že vďaka profesionálnej spolupráci oboch spoločností sa implementoval unikátny softvér, ktorý zvýši spokojnosť klientov Slovenskej sporiteľne, kvalitu a efektivitu bankovej komunikácie," dodáva Roman Mikolaj.

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 291 obchodných miestach a 18 firemných centrách na celom Slovensku.

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 12 500 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 129 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 55 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s, Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; SPP, a.s., U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

KONTAKT ZA SAS: