Novinky / Tlačové správy

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Press Release

Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Novinky

 

Spoločnosť SAS narástla dvojciferne

Firmy vo svete aj na Slovensku pomocou dátových analýz zefektívňujú biznis a hľadajú nové obchodné príležitosti.
Spoločnosť SAS Slovakia dosiahla vlani 10 percentný rast tržieb. 

Bratislava, Slovensko  (13 Feb. 2012)  – Dodávateľ softvéru pre dátové analýzy, spoločnosť SAS, dosiahla vlani na Slovensku 10 percentný rast tržieb.
Celosvetovo narástli výnosy firmy o 12% na rekordných 2,725 mld. USD, pričom už 36. rok po sebe ukončila finančný rok v pluse.

„Vďaka inováciám rastieme nepretržite už 36 rokov,“ vyhlásil prezident SASu Jim Goodnight. V jeho očiach sú hlavný motor inovácií zamestnanci, preto sa o nich firma príkladne stará. Po predchádzajúcich dvoch víťazstvách v súťaži magazínu Fortune o najlepšieho zamestnávateľa v USA, získal SAS v najnovšom rebríčku 3. miesto. V roku 2011 sa počet zamestnancov zvýšil o 9,2%, pričom firma investovala vo výskumu a vývoja 24% svojich tržieb.

Dôvod rastu na Slovensku vidí riaditeľka miestnej pobočky Hana Petríková v tom, že kým v roku 2010 podniky škrtili investície, vlani pochopili, že proti kríze sa nedá bojovať iba úsporami. „Firmy museli začať zefektívňovať, automatizovať a optimalizovať, a práve to sú úlohy, pri ktorých je náš softvér pre dátové analýzy užitočný,“ uviedla.

Slovenská pobočka SASu vlani ťažila najmä z dopytu po riešeniach pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. „Tri štvrtiny z predaja nových licencií pripadlo na softvér pre oblasť customer intelligence,“ vysvetlila H. Petríková. Podľa nej to súvisí s nasycovaním trhu: „Konkurencia sa zostruje, firmy ťažko získavajú nových klientov, preto sa viac snažia vyťažiť z tých existujúcich. Okrem toho, nadlinkové kampane sú drahé, a tak spoločnosti hľadajú spôsob, ako zvýšiť predaj inak.“

Príkladom toho je i fakt, že firma prehĺbila spoluprácu so spoločnosťami, ako napr. Slovak Telekom a Slovenská sporiteľňa, ktoré implementovali práve SAS riešenia pre oblasť analytického CRM.

„Tento rok chceme posilniť pozíciu trhového lídra v analytickom riadení vzťahov so zákazníkmi a podporovať existujúcich klientov, ktorí využívajú riešenia pre riadenie rizík, pri príprave na regulačné požiadavky známe ako Basel III,“ dodáva H. Petríková, ktorá tento rok očakáva i nárast záujmu o softvér na odhaľovanie podvodov.

SAS plánuje v roku 2012 uviesť nové verzie produktov pre analýzu sociálnych sietí SAS Social Media Analytics a pre automatizáciu marketingových aktivít SAS Marketing Automation. Okrem toho aktualizuje ponuku softvéru pre boj proti podvodom a investuje do prediktívnych a prognostických schopností produktu SAS Analytics.

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 12 500 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 129 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 55 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s, Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; SPP, a.s., U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

KONTAKT ZA SAS: