SAS Slovakia Newsletter / Biznis riešenia

Manažment analytických modelov: SAS Model Manager

SAS Model Manager umožňuje sledovať a spravovať celý životný cyklus analytiky.

Postupom času sa vplyv analytických modelov dostal na miesto, kde je neoddeliteľnou súčasťou dynamiky a procesov organizácie. Analytické modely majú priamy vplyv na výkonnosť a úspešnosť organizácií. Modely zohrávajú dôležitú úlohu v biznis procesoch a chybný výstup modelu alebo oneskorená reakcia použitia modelov môže spôsobiť veľké straty.

V mnohých organizáciách používanie a monitorovanie modelov predstavuje náročný manuálny proces. Často stojí na zložitom programovaní a biznis používateľ alebo analytik nemá možnosť do procesu zasahovať.

SAS Model Management poskytuje osvedčené postupy pre sledovanie procesu vývoja a používania  analytických modelov:

  1. validácia a testovanie modelov,
  2. porovnávanie modelov, testy výkonnosti modelov,
  3. publikovanie a zdieľanie informácii o meranie výkonnosti modelov v priebehu celého procesu,
  4. odstránenie modelu v prípade dosiahnutia daného statusu.

Tento proces nazývame životný cyklus analytiky. SAS ponúka nástroj SAS Model Manager, ktorý umožňuje sledovať a spravovať celý životný cyklus analytiky.

Výhodou tohto nástroja je, že riadiť môžeme nielen modely vytvorené pomocou SAS Enterprise Miner, ale aj  programovaním v SASe, či importom Model Package. Prostredníctvom jednoduchého vizuálneho rozhrania máme možnosť vyberať finálne modely, zavádzať modely do produkcie, skórovať a validovať ich, sledovať výkonnosť modelov a reporting.


SAS Model manager  poskytuje vysokú úroveň kontroly nad analytickým modelovaním. Čas strávený riadením životného cyklu vašich modelov sa rapídne zníži pričom efektivita a kontrola sledovania procesov sa bude zvyšovať.

Katarína Frühwaldová 
Consulting & Education