SAS Slovakia Newsletter / Academic

Navštívili sme študentov na FHI 

Robiť osobné kroky ku študentom a pedagógom a zdôrazňovať im tak praktickú využiteľnosť biznis analytiky – aj toto je jeden z cieľov Academicu.  

Robiť osobné kroky ku študentom a pedagógom a zdôrazňovať im tak praktickú využiteľnosť biznis analytiky – aj toto je jeden z cieľov Academicu.  
Preto sme sa vo štvrtok 13. októbra 2011 vybrali za štvrtákmi a piatakmi na Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prijali sme pozvanie pani Viery Labudovej z Katedry štatistiky, ktorá tento akademický rok vedie  cvičenia z hĺbkovej analýzy údajov. Asi 40 študentom prednášal náš kolega Richard Kraus, ktorý je sám absolventom tejto fakulty a vďaka svojim praktickým skúsenostiam vedel študentom ponúknuť nový pohľad na štatistiku i analytiku. 
Spätná väzba bola veľmi pozitívna, čo nás utvrdilo v tom, že má zmysel nachádzať si čas na priamu komunikáciu so študentmi prostredníctvom rôznych prednášok, besied či seminárov. 


Viac fotiek z návštevy Academicu na FHI si môžete pozrieť  na: www.facebook.com/SASslovakia.
(Barbora Bendzáková)