SAS Academic Newsletter / Univerzity

SAS konzultant si vyskúšal učiť študentov

Predmet Programovanie v SAS-e počas zimného semestra na Univerzite Komenského viedol náš kolega Ladislav Pok.

S nápadom na vznik nového predmetu zameraného na programovanie prišla doc. Ing.Iveta Stankovičová, PhD. z Fakulty managementu UK, ktorá nás oslovila s prosbou o zabezpečenie odborného školiteľa. Išlo o prvý druh takejto spolupráce univerzity a SAS-u na Slovensku. 

„Viackrát sa na mňa obracali a obracajú riadiaci pracovníci z bánk, konzultačných firiem a iných organizácií s požiadavkou, či im neviem odporučiť nejakých našich absolventov, ktorí by vedeli programovať v SAS-e. Keďže takých nepoznám a na Slovensku ani neviem, kde by sa na vysokej škole učilo priamo programovanie v SAS-e, rozhodli sme sa ponúknuť u nás práve tento predmet," vysvetľuje Iveta Stankovičová.

Predmet patrí pod študijný program Manažérska informatika a prihlásiť sa na neho mohli aj študenti z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Ako podklad pre osnovu predmetu boli použité 3 štandardné SAS školenia – Programovanie v SAS 1, Programovanie v SAS 2 a SQL.

„K dispozícii sme mali 2 vyučovacie hodiny týždenne po dobu 12 týždňov. Prvých 8 týždňov bola  vysvetľovaná najmä teória a následne posledné 4 hodiny boli venované cvičeniam. Jednalo sa o kombináciu 3 školení, preto bolo potrebné pripraviť nové študijné materiály. Tie bolo navyše potrebné počas semestra aktualizovať na základe skúsenosti z hodiny,“ hovorí Ladislav Pok, SAS senior konzultant.

Cieľom predmetu bolo približiť študentom programovanie v SAS-e a SQL. Po jeho absolvovaní by študenti mali vedieť pripravovať dátové podklady (SAS datasety) pre dalšie spracovanie, napríklad v nástroji SAS Enterprise Miner.

„Bola to pre mňa prvá skúsenosť tohto typu. Práca so študentami bola veľmi príjemná a inšpirujúca. Aj napriek zvýšenému úsiliu je to pre mňa cenná skúsenosť," dodáva Ladislav Pok.

I keď išlo o nový predmet, ktorý bol navyše voliteľný, stretli sme sa u študentov s pozitívnou reakciou. Veríme, že sa aj všetkým úspešne podarí tento predmet absolvovať :-). Držíme palce!

   

Opýtali sme sa študentov

Prečo ste sa rozhodli prihlásiť na predmet Programovanie v SAS-e?

  • „Z dôvodu záujmu o programovanie a jeho využitie v praxi. Tiež vidím potrebu dokázať sa orientovať vo veľkom množstve dát a vyťažiť z nich potrebné minimum."
  • „Chcel som si rozšíriť svoje vedomosti s používaním softvéru SAS a so spracovaním dát. Taktiež ma presvedčilo, že predmet vyučuje človek priamo z firmy SAS."
  • „Toto nebol prvý predmet, ktorý absolvujeme v softvéri SAS, a preto aj na základe predošlých skúsenosti som sa rozhodol využiť túto jedinečnú príležitosť mať hodiny s človekom z praxe a navyše v podobe školenia, ktoré je zadarmo. SAS mi príde ako zaujímavý program, a preto som sa chcel o ňom dozvedieť aj čosi viac a aké ďalšie možnosti a využitie ponúka. Predpokladám, že aj v životopise bude fajn, keď tam uvediem, že viem pracovať s programom ako je SAS.“
  • „Na daný predmet som sa prihlásila na základe referencií mojich dvoch spolužiakov o danej spoločnosti, ktorí tam pôsobia v Academic teame. Veľmi ľutujem, že som predtým nemala možnosť absolvovať iný predmet v softvéri SAS, nakoľko som mala iný študijný program ako oni dvaja. V budúcnosti by som chcela absolvovať aj viaceré školenia v tomto softvéri a tým získať skúsenosti a prípadnú možnosť zamestnania v tejto spoločnosti, nakoľko ma táto oblasť zaujíma."