Zobraziť ako webovú stránku

SAS Slovakia Newsletter SAS
Jún 2010 SAS Slovakia  |  Pripísať sa  |  Odhlásiť sa
Milé čitateľky a milí čitatelia,

posledné dni ma opäť presvedčili, že kto na sebe pracuje, tomu to raz vyjde a presadí sa. Myslím, že každý vo svojom živote máme mnoho takýchto príkladov. Skôr, či neskôr sa odriekanie, obeta a námaha premietnu do odmeny v podobe úspechu.

Celé Slovensko sa tešilo, keď to raz, v jeden pamätný štvrtok, vyšlo našim futbalistom proti Taliansku. Zosobnením tejto myšlienky je pre mňa aj Madeleine Albright, ktorú som mala možnosť vidieť na nedávnej konferencii Premier Business Leadership Series v Berlíne. Táto malá veľká žena nesie v sebe neuveriteľný príbeh.

Pre mňa osobne však k takýmto momentom patrí každoročne i odchod na letnú dovolenku :-). Končí jeden polrok, do ktorého ste dali veľa úsilia, a preto Vám prajem leto plné krásnych zážitkov, milých prekvapení a radosti.
Želám Vám, aby ste dokázali nechať prácu za dverami kancelárie a oddychovali naplno.

Katarína Šušaníková
Marketing Manager


Novinky z tlače
Ako vyťažiť zo sociálnych médií maximum »
Spotrebitelia sa dnes cez sociálne médiá bežne bavia o produktoch, službách a značkách. Konverzujú online o svojich skúsenostiach, o tom čo sa im páči, aj o tom čo nemajú radi. Prezieraví marketéri online džavot nielen počúvajú, ale chcú ho aj analyzovať, aby mohli zvýšiť lojalitu zákazníkov, skvalitniť zákaznícke služby, zefektívniť marketingové aktivity a v konečnom dôsledku zlepšiť hospodárske výsledky.
Úspechy našich zákazníkov
SAS riešenie pomáha Slovenskej sporiteľni »
Analytický softvér skúma klientov, predpovedá ako sa budú správať a hľadá pre nich vhodné produkty. Banke pomáha robiť efektívnejśie marketingové kampane a udržiavať dobre vzťahy so zákazníkmi.
Business Analytics
Ako získať jednu verziu pravdy »
„Čo sa vlastne chcete z vášho dátového skladu dozvedieť?" Tak znie zvyčajná legitímna otázka tvorcov takého systému. A rovnako legitímna odpoveď môže byť: „No, vlastne to nevieme. Očakávame, že nám ten skvelý dátový sklad odhalí nové skutočnosti, ktoré nám pomôžu spoznať, ako náš biznis vlastne funguje."
SAS tipy a triky
Nový portál SAS Knowledge Exchange »
Cieľom je zdieľať znalosti a skúsenosti tých najlepších mysliteľov, odborníkov, renomovaných autorov v rôznych odvetviach - nezávisle od technológií. Portál sa zameriava na tri oblasti: Business Analytics, Customer Intelligence a Enterprise Risk Management. Webináre, prednášky a exkluzívne prieskumy máte týmto na dosah.
Školenia
Plán školení na júl a august 2010

Katarina Mosna

Katarína Frühwaldová (rod. Mosná) je konzultantkou pre analytiku na oddelení business consultingu. Okrem participácie na projektoch u zákazníkov, má bohaté skúsenosti aj s realizáciou školení zameraných najmä na SAS Enterprise Miner a SAS Enterprise Guide. Od 15. júna 2010 zastáva okrem práce konzultantky i pozíciu koordinátorky školení.

  • 21.- 23. júl 2010: Vybrané kapitoly zo SAS programovania » 
  • 12.- 13. august 2010: SAS Data Integration Studio I. » 
  • 25.- 27. august 2010: Hĺbková analýza údajov so SAS Enterprise Miner » 

Podujatia - poznačte si do kalendára
Objavte silu SAS Marketing Analytics »
23. septembra 2010 sa dozviete, akým silným nástrojom dokáže byť analytika pre marketing a obchod. Príďte na raňajky a vypočujte si ako poisťovňa Union analyzuje svoje dáta pre efektívejšiu komunikáciu a inšpirujte sa ako sa dajú veci robiť inak.
A2010 Analytics Conference, Kodaň »
2.-3. septembra Vás srdečne pozývame na 2.ročník A2010. Pridajte sa k stovkám analytikov z celej Európy a dozviete sa novinky z oblastí ako: Data Mining, Text Mining, Forecasting, Optimization, Data Visualization.
Podujatia - uskutočnilo sa
SAS a jeho klienti podporili golfom dobrú vec  »
Hoci českí hráči boli oproti slovenským v značnej početnej presile, na výsledkoch turnaja sa to až tak neprejavilo, v oboch kategóriách pod HCP36 sa totiž slovenskí manažéri umiestnili na prvých miestach.
Ako efektívne využiť príležitosti v čase liberalizácie trhu »
Utilitné spoločnosti rozšíria ponuku služieb pre domácnosti a so zákazníkmi začnú komunikovať inak.Odznelo na seminári 26.5.2010, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 20 zástupcov utilitných spoločností, aby diskutovali so CI riaditeľom španielskej spoločnosti Endesa. Chcete z neho prezentácie? Kontaktujte nás.
Thomas Davenport v Prahe »
Predstavené úspešné prípadové štúdie implementovania Business Analytics do praxe ukázali, že i nevýrazná a priemerná spoločnosť sa môže vďaka vhodným nástrojom v horizonte pár rokov dostať medzi špičku v danom odbore, zaznelo začiatkom mája na SAS Business Analytics Fóre. 
Akademická iniciatíva
Česká zemědělská univerzita v Prahe využíva analytické nástroje SASu viac ako 10 rokov  »
Najväčším používateľom je Prevádzkovo-ekonomická fakulta, kde je SAS katedrou štatistiky zaradený do povinnej aj voliteľnej výuky v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu.
Support
Navštívte
SAS Newsletter archív »
SAS Worldwide »
SAS na Slovensku »
SAS v Čechách »
SAS Customer Support Center »
 
Nového adresáta môžete prihlásiť na adrese
svk.feedback@svk.sas.com.
 
Váše námety na skvalitnenie budúcich vydaní posielajte na
svk.feedback@svk.sas.com.
 
Ak si neželáte dostávať každý mesiac tento e-mail, napíšte nám na
svk.unsubscribe@svk.sas.com


To contact SAS via postal mail: SAS, SAS Campus Drive, Cary NC 27513 USA. ATTN: Legal Division/Privacy Manager.

Mená výrobkov alebo služieb SAS a SAS Institute Inc. sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami SAS Institute Inc. v USA a iných krajinách. ® označuje registráciu v USA. Ostatné mená značiek a produktov sú registrovanými obchodnými značkami alebo značkami k nim patriacich spoločností.

Copyright © SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513, USA. Všetky práva vyhradené.