Likidite Riski

Nedir ve neden önemlidir

Likidite , bir bankanın kabul edilemez kayıplara maruz kalmadan nakit ve teminat yükümlülüklerini karşılayabilme becerisidir. Likidite riski , bir bankanın yükümlülüklerini (gerçek veya algılanan) yerine getirememesinin, finansal durumunu veya varlığını nasıl tehdit ettiğini ifade eder. Kurumlar likidite riskini aktif-pasif yönetimi (ALM) yoluyla yönetirler.

Faiz oranlarının tarihsel olarak düşük ve istikrarlı olduğu son dönemde, her şekil ve büyüklükteki finansal kurum, likidite ve bilanço yönetimini garanti altına aldı. Ancak oranlar yükseldikçe ve belirsizlik arttıkça birçok kurum, mevduat akışları ve portföy süresi uyumsuzlukları nedeniyle yeterli likiditeyi ve uygun bilanço yapısını sürdürmekte zorlandı.

Parasal politika sıkılaştırılırken varlık değerindeki bozulma nedeniyle likidite riski daha da arttı. Yetersiz bilanço yönetimi, kamuoyuna çokça duyurulan banka iflaslarına ve likidite risklerine ilişkin farkındalığın artmasına yol açtı.

Bu banka başarısızlıklarının ardından bir şey netleşti: Bankaların ve sermaye piyasası firmalarının likiditelerini ve bilançolarını daha iyi yönetmeleri gerekiyor. Ve bunu yapmanın tek nedeni kendini korumak değil. Zayıf aktif-pasif yönetimi ve likidite riski yönetiminin sonuçları, herhangi bir finansal kurumun duvarlarının çok ötesine ulaşabilir. Tüm finansal ekosistem ve hatta global ekonomi üzerinde bulaşıcı bir etki yaratabilir.

Düzenleyici kurumlar gelecekte meydana gelecek başka bir finansal krizi önlemek niyetindedir ve likidite yönetimine ilişkin denetimler artmaktadır. Şirketin ve ekonominin iyiliği için likidite riskini ve bilanço yönetimini destekleme sorumluluğu artık finansal kurumlara düşüyor.

Likidite riski yönetiminin tanımı

Likidite riski yönetimi ve ALM, bir bankanın aşağıdaki amaçlarla kullandığı süreç ve stratejileri kapsar:

 • Kurumu faiz oranlarındaki oynaklık, kredi riski, ön ödeme dinamikleri ve mevduat akışının aşırı risklerine maruz bırakmadan, bilançonun istenen net faiz marjını elde etmesini sağlamak.
 • Kurumun ileriye dönük risk/getiri profilini optimize etmek için uygun alacak ve borç karışımını içeren bir bilanço planlamak ve yapılandırmak.
 • Günlük operasyonları, genel finansal durumu veya kamuoyu duyarlılığını olumsuz etkilemeden nakit akışını ve teminat ihtiyaçlarını (normal ve stresli koşullar altında) karşılama becerisini değerlendirmek.
 • İhtiyaç duyulduğunda gerekli fonların ve teminatların mevcut olmasını sağlamak için stratejiler geliştirerek ve uygun önlemleri alarak riski azaltmak.

Bilanço yönetiminin rolü

Bilanço yönetimi, stratejik ALM yoluyla, mevcut ve gelecekteki yükümlülükleri karşılamak için alacakları, borçları ve nakit akışlarını yönetme ve optimize etme sürecidir. Etkili ALM, finansal kurumları yalnızca düşen net faiz marjları ve finansman sıkıntısı risklerine karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda riske karşı ödülü optimize ederek değeri artırma fırsatı da sunar.

İyi bir aktif-pasif yönetimi geniş anlamda portföy muhasebesini, analitiği ve optimizasyonu kapsar. İşlem yakalama, tahmin etme, faiz oranı riski ölçümü, stres testi, likidite modelleme ve davranış analitiğine yönelik bir dizi araçtan yararlanır.

Risk İçgörüleri

Makaleler, araştırmalar ve diğer güncel konular da dâhil olmak üzere risk yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Başarılı bilanço yönetiminin zorlukları

 • Bilanço yönetimine ilişkin merkezî bir görüş yok. Silo hâline gelmiş departmanlar ve iş birimleri, bir firmanın bilanço pozisyonlarını (özellikle isteğe bağlılığı ve müşteri davranışlarını içerenleri) anlama becerisini sınırlar. Silolar aynı zamanda likit olmayan varlıkların coğrafyalar, iş birimleri ve varlık sınıfları üzerindeki etkisini değerlendirmeyi de zorlaştırıyor.
 • Sınırlı analitik yetkinlikleri. Firmalar yeterli analitik olmadan özellikle bu işlemlerin sayısı milyonları bulduğunda, temel işlemlere ilişkin nakit akışlarını ve net faiz marjlarını tahmin etmede aşırı zorluk yaşamaktadır. Aşırı basitleştirilmiş vade yapısı ve davranış modelleri, sınırlı bilanço riski yönetimine yol açıyor.
 • Yetersiz stres testi. Pek çok firma, stres testinde alım satım ve fonlama likidite hususlarını genellikle göz ardı ettiğinden, piyasa şoklarının etkilerine karşı hazırlıksızdırlar, bu da onların pozisyonlardan kolayca çıkmalarını veya yeni fon çekmelerini zorlaştırıyor.
 • Uyumluluk düşünce yapısının üstesinden gelmek. Bilanço yönetimiyle ilgili uyumluluk gerekliliklerine çok fazla odaklanan firmalar, potansiyel iş faydalarını gözden kaçırabilir.

Başarılı likidite riski yönetimi ve ALM için 3 adım

Kurumunuzda etkili bir likidite riski yönetimi ve ALM sistemi oluşturmak için bu üç adımı izleyin.

1. Riski hesaplamak, sermayeyi optimize etmek, piyasa olaylarını ve likiditeyi ölçmek için analitik bir çerçeve oluşturun.

 • Maliyet ve likiditedeki değişikliklerin sonuçlarını neredeyse gerçek zamanlı olarak analiz ederek piyasa şoklarının etkilerini en aza indirin ve daha iyi risk yönetimi fırsatları arayın. Böylece hassasiyetle hareket edebilirsiniz.
 • Nakit akışını ve piyasa değeri dinamiklerini kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde analiz edin. İleriye dönük piyasa koşulları ve bilanço gelişimi varsayımlarını birleştiren isteğe bağlı senaryo analizi ile alacaklarınızı ve borçlarınızı proaktif bir şekilde yönetin.

2. Verilerinizi yönetin.

 • En son piyasa bilgilerini, portföy güncellemelerini, sermaye getirilerini ve gün içi senaryo bazında likidite piyasa görünümünü entegre ederek firma geneli faiz oranı ve likidite risklerine ilişkin merkezî bir görüş elde edin.

3. Risk yönetimi süreçlerinizi entegre edin.

 • Portföy değerlemesini ve senaryo analizlerini tutarlı piyasa, kredi ve davranış modelleriyle entegre etmek için etkili bir platform kullanarak karmaşık portföylere ve varlık sınıflarına değer verin. Süreç düzenleme ve yönetişim, operasyonel riski daha da azaltabilir.

Önerilen likidite riski çözümlerimiz hakkında bilgi edinin

Daha fazla içgörü mi arıyorsunuz?

Büyük Veri

Makaleler, araştırmalar ve diğer güncel konular da dâhil olmak üzere büyük veri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Analitik

İlgili makaleler ve araştırmalar aracılığıyla analitikle alakalı en son analizlerden haberdar olun.

Pazarlama

Pazarlamaya yön verenlerin çeşitli güncel konulardaki görüşlerini keşfedin.