SAS martech-plattform öppnar för en bredd av verktyg för generativ AI

Ny Marketing Assistant för användare av SAS Customer Intelligence 360 möjliggör användning av generativa AI-modeller

SAS Institutes kunder inom martech får nu möjlighet att fullt ut nyttja kapaciteten från generativ AI. Genom integration med olika leverantörer av verktyg för generativ AI möjliggör SAS Customer Intelligence 360 effektivare planering av marknadsföring, innehållsproduktion och utformning av kundresor.

SAS kunder inom martech har flexibiliteten att välja vilka generativa AI-modeller de vill integrera med och använda. Kunderna kan välja modeller från populära AI-leverantörer som OpenAI eller använda modeller med öppen källkod och modeller för “private hosting”. Detta gör SAS lösning mer flexibel eftersom de flesta andra martech-lösningar är knutna till endast en generativ AI-leverantör. Dessutom kan SAS kunder välja vilka funktioner de vill integrera, hur de tränas och konfigureras, samt hur de presenteras för användarna - allt i ett anpassat ramverk.

– Generativ AI är en spännande teknik som på ett naturligt sätt har tagit plats i marknadsföringen. Genom att använda denna teknik kan man optimera tid, resurser och marknadsföringsbudgetar. För oss känns det väldigt logiskt att integrera generativ AI i våra lösningar. Självklart med ansvarsfulla och pålitliga skyddsfunktioner på plats, säger Thomas Karlsson, rådgivare inom customer experience på SAS Institute.

Generativ AI kan hjälpa marknadsförare att skapa marknadsföringsplaner samt identifiera och skapa segment och målgrupper att rikta sig till. Tekniken kan generera textinnehåll för exempelvis epost eller olika typer av erbjudanden (text och bild). För personlig målgruppsinriktning kan den ge förslag på vilka demografiska, psykografiska, beteendemässiga och geografiska variabler som ska användas i kommunikationen och/eller kundresan. Om marknadsföraren inte är nöjd med riktlinjerna och förslagen till text eller bild kan marknadsförare redigera informationen i plattformen. När resultaten skapats, godkänts och aktiverats kan de sedan mätas, rapporteras och tillgängliggöras för hela organisationen. Tanken med Marketing Assistant är just att det är en assistent till marknadsföraren och att det är hen som har sista ordet.

De nya integrerade funktionerna i SAS martech-plattform omfattar:

●      Integration via SAS Connector Framework till leverantörer av stora språkmodeller (LLM) för att få hjälp att ta fram nya kreativa förslag till kampanjstrategier. 

●      Använda naturligt språk för att skapa målgrupper för “targeting”. 

●      Snabbare produktion av innehåll med hjälp av anpassade modeller och kunskapsbaser.

Generativ AI som en del av ansvarsfull marknadsföring

Enligt en färsk rapport från Gartner (Predicting How Major Trends Will Shape Marketing's Future) förutsägs att 70 procent av företagens marknadschefer kommer att se ansvar för etisk AI inom marknadsföring som en av deras viktigaste frågor 2025. Enligt samma rapport framgår att 80 procent av företagens marknadsförare kommer att inrätta en särskild funktion för innehållsautenticitet, för att bekämpa felaktig information och falskt innehåll, senast 2027.

– Rapporten understryker att användning av teknik som generativ AI som stärker marknadsförare – med säkerhet, noggrannhet och ärlighet i åtanke – är högsta prioritet för organisationer både nu och i framtiden, säger Thomas Karlsson.

Utvecklingen av SAS Customer Intelligence 360 ligger i linje med riktlinjerna från SAS Data Ethics Practice.

Strategin för att på ett säkert och ansvarsfullt sätt introducera generativ AI-teknik i marknadsföringen bygger på följande principer:

●      Prioritera dataintegritet - ingen delning av känsliga företags- och kunddata med modellerna. 

●      Behålla mänsklig överblick - AI-genererat innehåll ska alltid granskas och godkännas av människor.  

●      Skapa tolkningsbar och transparent output - det ska alltid vara tydligt för marknadsförare hur en AI-modell har kommit fram till sina slutsatser och rekommendationer.  

Läs mer om SAS MarTech-lösningar.

About SAS

SAS is a global leader in data and AI. With SAS software and industry-specific solutions, organizations transform data into trusted decisions. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Presskontakt:

Besök vårt nyhetsrum:

Thomas Karlsson, rådgivare inom customer experience på SAS Institute.