Data kan bryte ned uønsket sosial arv

SAS Institute hjelper ledere i offentlig sektor med å tilpasse velferds- og arbeidsmarkedstiltak til individet ved å omsette data til kunnskap.

 

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

Data er kunnskap.
Kunnskap forbedrer innsatsen overfor mer utsatte innbyggere.

Arbeidsledigheten i Norge er på vei oppover. SSB varsler at arbeidsledigheten når en topp på rundt fire prosent i 2016.

Ved å tilby effektive analysebaserte verktøy for arbeidsformidling kan ledige med særlige behov få nødvendig hjelp, og mer selvgående arbeidsledige effektivt bli veiledet til å raskt komme tilbake til arbeidslivet. Analyse av data muliggjør digitalisering av arbeidsprosesser og effektivisering av arbeidsformidlingen.

Det er også mulig å gjøre langt mer for å forhindre sosial arv som psykisk, sosialt og kulturelt påvirker våre barn og ungdommer negativt. Vi må stille spørsmål og finne svar. Hvordan sikrer vi at barn som vokser opp i rusbelastede hjem blir sett som et individ, og støttet ut fra hver enkelt individs behov? Svaret ligger i de store mengdene av tilgjengelig data.

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

line 112292
Socialstyrelsen har på bare 8 dager revitaliseret databanken, så det er lett at få oversikt
over sosiale tilbud. Nå viser visualisering sannheten om landets sosiale ytelser.
Les historien
line 112292

Læs casen

Visualisering gir en versjon av sannheten
Socialsyrelsen i Danmark oppnår resultater med individtilpassede tilbud.

Brukervennlig prediktiv innsikt

Brukervennlig prediktiv innsikt
The Department for Work and Pensions in UK hjelper individet med å bli økonomisk uavhengig.

Data som problemløser

Data som problemløser
Samkjøring av data er med på sikre fremtiden for Odense Kommune

User Guide

Kan intelligente verktøy få flere tilbake i jobb raskere
Hos STAR, som tilsvarer NAV i Danmark, benytter de Visual Analytics for å utforske, visualisere og dele mer av de data de har tilgjengelig.

line 112292
line 112292

   Kontakt oss:

Kontakt oss

Lars Houge
Head of Public & Healthcare
SAS Institute
Mobile: 
+47 99 59 34 50
E-post: Lars.Houge@sas.com
LinkedIn:
Lars Houge

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 75.000 kunder i 140 land. 93 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Back to Top