Data kan bryte ned uønsket sosial arv

SAS Institute hjelper ledere i offentlig sektor med å tilpasse velferds- og arbeidsmarkedstiltak til individet ved å omsette data til kunnskap.

 

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

Data er kunnskap.
Kunnskap forbedrer innsatsen overfor mer utsatte innbyggere.

Arbeidsledigheten i Norge er på vei oppover. SSB varsler at arbeidsledigheten når en topp på rundt fire prosent i 2016.

Ved å tilby effektive analysebaserte verktøy for arbeidsformidling kan ledige med særlige behov få nødvendig hjelp, og mer selvgående arbeidsledige effektivt bli veiledet til å raskt komme tilbake til arbeidslivet. Analyse av data muliggjør digitalisering av arbeidsprosesser og effektivisering av arbeidsformidlingen.

Det er også mulig å gjøre langt mer for å forhindre sosial arv som psykisk, sosialt og kulturelt påvirker våre barn og ungdommer negativt. Vi må stille spørsmål og finne svar. Hvordan sikrer vi at barn som vokser opp i rusbelastede hjem blir sett som et individ, og støttet ut fra hver enkelt individs behov? Svaret ligger i de store mengdene av tilgjengelig data.

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

line 112292
Socialstyrelsen har på bare 8 dager revitaliseret databanken, så det er lett at få oversikt
over sosiale tilbud. Nå viser visualisering sannheten om landets sosiale ytelser.
Les historien

Visualisering gir en versjon av sannheten
Socialsyrelsen i Danmark oppnår resultater med individtilpassede tilbud.

Brukervennlig prediktiv innsikt
The Department for Work and Pensions in UK hjelper individet med å bli økonomisk uavhengig.

Data som problemløser
Samkjøring av data er med på sikre fremtiden for Odense Kommune

Kan intelligente verktøy få flere tilbake i jobb raskere
Hos STAR, som tilsvarer NAV i Danmark, benytter de Visual Analytics for å utforske, visualisere og dele mer av de data de har tilgjengelig.

   Kontakt oss:


Lars Houge
Head of Public & Healthcare
SAS Institute
Mobile: 
+47 99 59 34 50
E-post: Lars.Houge@sas.com
LinkedIn:
Lars Houge

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 75.000 kunder i 140 land. 93 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.