Data kan skape vekst
& karrieremuligheter

SAS Institute hjelper studenter inn i arbeidslivet med kunnskap som gjør Norge mer produktiv, innovativ og effektiv.

 

Data gir kunnskap. Kunnskap gir endring.

 

Data er kunnskap.
Kunnskap om data gjør studenter mer attraktive for arbeidsgivere

I 2020 vil Norge ha et underskudd på minst 15.000-17.000 ubesatte IKT-stillinger. Det vil sette norsk næringslivs konkurranseevne i fare, samtidig som sårt tiltrengte digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor kan bli sterkt forsinket og skadelidende.

Myndighetene må opprette flere studieplasser. Men hva kan offentlig sektor og næringslivet selv bidra med som sikrer at vi raskt øker IKT-kompetansen? Vi i SAS Institute tilbyr gratis programvare for høgskoler og universitet over hele verden. Våre kunder åpner sine dører for bachelor- og masterstudenter som vil bruke SAS i sine oppgaver. Interessen for IKT øker når studentene får reell praktisk erfaring som gir de store fordeler i arbeidsmarkedet. Og når de ser hvilken nytte innsikt i data skaper for bedrifter, samfunn og individ.

 

line 112292
Vi ser at det er mye oppmerksomhet rundt analytisk problemløsning og fenomenet "Big Data" i næringslivet, samtidig som det er stor mangel på avansert IKT-kompetanse i Norge.
Les historien

Skriver bacheloroppgave for Kreftregisteret
Automatiserer innlesning av kreftdata for å raskere se beste behandlingsmetode

Med Gjensidige på laget
HiOA-studenter avdekker kjøpsmønster blant dem som tegner barneforsikringer

Etterspurt IKT-kompetanse
Studenter og lærere ved Westerdals Oslo ACT tar nytte av
SAS Analytics U

Et springbrett til karriere
Sverre Thommesen skriver master i bruk av statistisk metode, for Sparebank1 SMN ved hjelp av SAS programvare.

   Kontakt oss:


Kaja Emilie Stræte
Engagement Manager Analytics U
SAS Institute
Mobile:
+ 47 41 47 86 37
E-post: KajaEmilie.Straete@sas.com
LinkedIn: Kaja Emilie Stræte

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 75.000 kunder i 140 land. 93 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.