Bransjeløsninger

Kunstig intelligens for produksjonsindustrien

Ta i bruk ledende AI-teknologi for å forbli konkurransedyktig i et komplekst globalt marked.

Forretningsutfordringer

Produksjonsindustrien er under et kontinuerlig press for å forbedre produksjonskvaliteten. Samtidig skal man redusere kostnadene, øke produktiviteten og strømlinjeforme lagerbeholdning og vareflyt.

Ved å ta i bruk sensorteknologi og IoT kan du ved å innta en proaktiv tilnærming til å minimere nedetid, redusere ineffektiviteter og utvikle nye inntektsstrømmer.

Håndtering av det ukjente er en konstant utfordring. Tradisjonelle tilnærminger – Six Sigma, linjerapportering og MES-systemer – er ikke lenger tilstrekkelig for å hente den innsikten du trenger for å forbedre beslutningsprosessene. Å finne nye måter å utnytte verdien av industrielle data er avgjørende for at moderne produsenter kan mestre håndteringen av økende datavariasjon og volum.

Hvordan kan AI hjelpe deg?

Fremskritt innenfor AI gjør det mulig å automatisere kompliserte arbeidsoppgaver, og finne datasignaler som tidligere ikke var mulig. Fra produksjonskvalitet, utstyr og optimalisering av vedlikehold, til tjenesteforbedringer og potensielle inntektsstrømmer fra IoT-data, kan AI gi deg ny innsikt på tvers av all tilgjengelig produksjonsdata. AI hjelper deg med å:

  • Finne tidlige indikasjoner på kvalitetsutfordringer. AI går utenpå hva enkle regelbaserte systemer kan gjøre, og kontinuerlig lærer å automatisere identifikasjon av datamønstre mennesker ikke kan se selv.
  • Unngå kostbart omarbeid. Bruk bildegjenkjenning til å identifisere feil i produksjonsprosessen slik at du kan rette opp i feilene omgående.
  • Identifisere forbedringsområder. Tekstanalyse, herunder naturlig språkprosessering (NLP), gjør det mulig å knytte kundesentimenter, tjenestekommentarer og andre skriftlige tilbakemeldinger til kvalitets- og produksjonsvariabler som kan forbedres.
  • Forbedre avkastingen. Bruk dyp læring i industrielle prosesser til å optimalisere produkter og produksjonsteknikker, med en kombinasjon av datakilder som lyd, video og tekst og andre data som tidligere ikke var mulig å nyttiggjøre.

Hvorfor SAS?

SAS er ledende innen avansert analyse, og forstår hvor viktig en vel planlagt og implementert analysestrategi er for produksjonsbedrifters måloppnåelse. Det handler ikke bare om teknologi. Det handler om å ta i bruk data til å håndtere kompleksitet og risiko, forbedre avkastningen, og skape nye inntektsstrømmer.

Derfor tilbyr vi programvare med innebygd AI. Fra kraftige SAS Platform til løsninger som hjelper produksjonsbedrifter med å identifisere, løse, forutse og unngå kvalitet- og leveranseutfordringer. SAS forenkler dataintegrasjon med ulike systemer, henter dypere innsikt fra datakilder som driver fram produktivitetsforbedringer. Vår programvare kan brukes hvor som helst, og når som helst når du behøver innsikt – i isolerte produksjonsprosesser eller på tvers av hele organisasjonen.

AI-løsninger for produksjonsindustrien

Koble deg til SAS og se hva vi kan gjøre for deg.