Effektiv medicinalproduktion hos NNE

NNE benytter det brugervenlige JMP® som analyseværktøj til optimering af produktionsprocesser hos kunder i medicinalindustrien.

 

Analyseværktøjet til desktop, JMP®, er populært til optimering af produktionsprocesser hos virksomheder i medicinalindustrien. Ingeniørfirmaet NNE har specialiseret sig i rådgivning af medicinalvirksomheder inden for blandt andet processtyring og effektivisering af produktionsforløb. NNE er vokset ud af Novo Nordisk og er i dag et selvstændigt rådgivningsfirma med omkring 2000 medarbejdere på verdensplan. NNE rådgiver om optimering af produktionsprocesser med udgangspunkt i Design of Experiments (DoE), som er en funktionalitet i JMP.

 

Vi ser dette værktøj som den rigtige vej til større effektivitet i produktionen med mere ensartet kvalitet og et mindre spild. Ved hjælp af JMP® bliver testfasen mere effektiv, og vi når hurtigere frem til at foretage de rigtige forsøg.

Per Vase
Fysiker, NNE

- I dag har vi en videnskabelig tilgang til design og optimering af produktionsprocesserne. Vi bruger JMP til at finde ud af, hvilke forsøg vi skal udføre for at finde frem til det bedst mulige design og indstillinger af produktionsudstyret, siger Per Vase fra NNE.
Per Vase er uddannet fysiker og repræsenterer den videnskabelige og tekniske tilgang til processtyring i medicinalindustrien.

- Tidligere havde vi en praktisk tilgang til planlægningen med mange blindgyder, overflødige forsøg og ikke mindst forsøg, der burde have været udført, men som aldrig blev det, fordi man uden DoE og JMP ikke kunne holde overblikket, når man varierede mange faktorer på én gang. Ved hjælp af JMP bliver testfasen mere effektiv, og vi når hurtigere frem til at foretage de rigtige forsøg.

- Vi ser den videnskabelige tilgang til procesplanlægning som den rigtige vej til at opnå større effektivitet i produktionen med mere ensartet kvalitet og et mindre spild. Det handler om at undgå unødvendige omkostninger, for eksempel hvis maskiner skal udskiftes undervejs, eller man har et stort spild og dermed et stort behov for kvalitetskontrol. Produktionen er også hurtigere oppe at køre på maksimal kapacitet fra første dag, og der er et mindre behov for justeringer i indkøringsfasen, siger Per Vase.

Ensartet kvalitet kræver intelligent styring

En grundig og systematisk brainstorming mellem kunden og NNE om de vigtigste aspekter af produktionen, der kan få indflydelse på kvaliteten af det færdige produkt, er også et udtryk for den videnskabelige tilgang til procesplanlægningen. Det samme gælder fastlæggelse af kvalitetsniveauet for det færdige produkt. Kvalitetskravene er skrappe i medicinalindustrien, men skal ikke være unødvendigt høje.

- Når vi har et præcist overblik over input og ønskerne til output, så kommer JMP ind i billedet. JMP er et effektivt analyseværktøj til at styre udviklingen og optimeringen af en produktion med mange variable, som er typisk for medicinalindustrien. JMP kan afdække hvilke forsøg, det giver mening at gennemføre, så vi er sikre på, at den endelige produktion bliver så optimal som mulig, siger Per Vase.

Per Vase, NNE, Kundehistorie

Per Vase
Fysiker, NNE

 

- JMP er uhyre brugervenligt. Det er enkelt at arbejde med, blandt andet fordi man ikke behøver at kunne programmere, men blot kan anvende programmet ved hjælp af en mus.

Om NNE
NNE har specialiseret sig i rådgivning af virksomheder i medicinalindustrien inden for blandt andet processtyring og effektivisering af produktionsforløb. NNE er vokset ud af Novo Nordisk og er i dag et selvstændigt rådgivningsfirma med omkring 2000 medarbejdere på verdensplan.

Kravene i processtyringen kan blandt andet handle om at sikre et minimum af svejsefnuller, når to plastdele skal sættes sammen ved hjælp af ultralydssvejsning, eller at sikre at plastdelene sidder rigtigt, når svejsningen er udført. Hvad sker der for eksempel, hvis man ændrer materialetykkelsen eller svejsemetoden, og hvad betyder det for de færdige produkter, hvis produktionsmængden øges? Den slags spørgsmål og ubekendte faktorer skal medicinalvirksomheden helst kende svaret på, så den kan tage højde for uhensigtsmæssigheder, inden produktionen tilrettelægges.
Ofte skal NNE Pharmaplan og medicinalvirksomheden gennem fire til seks praktiske forsøg, når en produktion tilrettelægges.

Myndighederne efterspørger "Design of Experiments"

De amerikanske sundhedsmyndigheder, Food and Drug Administration (FDA), sætter pris på den videnskabelige tilgang til procesplanlægningen gennem Design of Experiments og har ved flere lejligheder opfordret medicinalindustrien til at benytte værktøjer som JMP under tilrettelægningen af et nyt produktionsforløb. Det skyldes blandt andet den effektive dokumentation af processerne, som et program som JMP også giver. Det kan populært sagt reducere dokumentationsbehovet til godkendelsen af et nyt lægemiddel eller medicinsk udstyr fra normalt omkring 10.000 sider til blot 50 sider. Og der bliver et mindre behov for de løbende kontrolbesøg fra myndighederne, når man er gået videnskabeligt til værks under produktionsplanlægningen.

- Det er spændende perspektiver for medicinalindustrien, for der er store gevinster og besparelser at hente ved at arbejde med DoE i JMP. Også selvom de måske først viser sig efter fire-fem år, siger Per Vase.

Hos NNE er JMP et dagligt arbejdsredskab, og programmet findes også hos de fleste af kunderne som blandt andre Novo Nordisk, som NNE rådgiver og udfører denne type konsulentarbejde for.

- JMP er uhyre brugervenligt. Det er enkelt at arbejde med, blandt andet fordi man ikke behøver at kunne programmere, men kan anvende programmet blot ved hjælp af en mus. Hjælp-funktionen i JMP er også effektiv, så det er meget hurtigt at lære at bruge, siger Per Vase.

JMP analyserer eksisterende produktion

NNE mærker, at kunderne får en stigende forståelse for den videnskabelige tilgang. Det medfører, at analyser af en eksisterende produktionslinje er en efterspurgt ydelse hos NNE. Og her har JMP også en nøglefunktion.

- Virksomheder har mange interessante data om deres produktion, men det er langt fra alle, der bliver brugt til at gennemføre forbedringer af produktionen. Vi lader JMP hente produktionsdata i de forskellige databaser og bruger det til at analysere os frem til, hvor vores kunde kan forbedre produktionen. Målet er ofte at undgå et stort spild og en efterfølgende omfattende og dyr kvalitetskontrol og sortering.

- Det er faktisk ret enkelt at bruge JMP til den slags, for JMP kan kommunikere med alle gængse databaser.

 

nne pharmaplan

Udfordring

Vejen til mere trafik over broen er tætte kunderelationer, men mangelfuld kundeindsigt betød, at alle kunder fik de samme tilbud. Tilbuddene ramte for sjældent plet og gav ikke den forventede meromsætning.

Løsning

SAS Enterprise BI Server, SAS Marketing Automation, SAS Digital Marketing, SAS Enterprise Guide, SAS FM.

Fordele

Med afsæt i DNA-profiler på kundernes interesseområder distribueres 180.000 nyhedsmails med skræddersyet indhold hver uge. Åbningsfrekvenserne er steget og forventningen er, at hver kunde vil køre minimum en halv gang ekstra over broen.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.