Fant hyllevaren til Solvency II

Norges største livselskap vurderte et øyeblikk om de skulle lage sin egen løsning for rapportering på Solvency II. KLP kom fort frem til at det var lite hensiktsmessig.

Solvency II-direktivet kommer til å kreve mye av liv- og forsikringsselskapene fremover. EU-reglene samler alle sentrale direktiver som dekker områdene livsforsikring, skadeforsikring og reassuranse. Direktivet ble vedtatt av EU i 2009, men innføringen har vært utsatt flere ganger. Nå er det klart at reglene innføres fra 2016.

Svein Stokke

Svein Stokke
Chief Risk Officer, KLP


Trengte hyllevare

KLP tok for alvor grep om de nye reglene i 2012 og innså raskt at de trengte bistand utenfra for å innfri kravene til rapportering.

– Kompleksiteten og datamengden vi skal rapportere på er så omfattende at vi så det som urealistisk å løse oppgaven med en hjemmesnekret løsning. Vi trengte profesjonell software, sier Svein Stokke i KLP.

Han er konsernets Chief Risk Officer (CRO) og leder risikostyringsfunksjonen med fire medarbeidere. Valget deres falt på SAS Institute.

– Vi vurderte flere systemer, men vi så at SAS innfridde hos andre kunder. Dessuten hadde vi allerede et godt samarbeid med SAS Institute på flere områder, blant annet datavarehus, sier Stokke.

Tett samarbeid

Prosjektet er svært omfattende og detaljert, og krever inngående samarbeid mellom KLP og SAS Institute. Solvency II medfører rapportering på 15000-20000 datapunkter hvert kvartal. Da er det nødvendig med et system som vil gjøre innrapporteringen enklere. Dessuten gir løsningen fra SAS Institute god sporbarhet i dataene, slik at det er mulig å se alle endringer som er gjort tidligere.

– Samarbeidet med SAS Institute har fungert meget godt. Det ble tidlig klart at prosjektet var større enn ventet. Blant annet er det en del interne løsninger som også må på plass for å bli compliant med regelverket, men vi er i rute mot prøverapporteringen våren 2015, sier Stokke.

Stor nytteeffekt

Det er Finanstilsynet som mottar rapportene og forvalter tall og vurderinger fra det norske markedet og inn mot EU. Dette er med andre ord arbeid som ikke bare forsvinner ned i en skrivebordsskuff, men som blir brukt og lest med argusøyne.

– Absolutt! Dette er den viktigste rapporteringen vi gjør til Finanstilsynet. Vi er jo vant til å rapportere på regnskap og har valgt å legge opp dette sammen med Solvency II. Flere fagavdelinger er involvert i å fremskaffe grunnlagsmaterialet, beregne tallene og vurdere resultatene. Når vi først gjør denne jobben er det viktig for oss å nyttegjøre oss informasjonen vi fremskaffer. Det hjelper oss blant annet med enda bedre innsikt i investeringsstrategier og tiltak vi har for å styre risiko, sier Stokke.

Ligger godt an

Risikostyring har vært en nøkkelaktivitet i KLP hele tiden, men Stokke ser at Solvency II gir nye muligheter.

– Fokuset nå er på etterleve regelverket for rapportering. Etter hvert vil vi kunne utvikle enda mer rapportering og dermed strømlinje interne prosesser og eliminere eventuelle prosesser som ligner på det vi allerede har og heller integrere dem i vårt arbeid, sier han.

KLP er blant de norske selskapene som ligger godt an før innføringen av Solvency II 1.1.2016. Og CRO Svein Stokke har en enkel oppfordring til dem som ennå ikke har startet arbeidet.

– Det er å komme i gang temmelig kjapt. Har du ikke kommet i gang ennå, så har du dårlig tid.

 Utfordring

Solvency II krever omfattende rapportering på flere tusen datapunkter. KLP innså at de ikke hadde muligheten til å lage egne systemer for å bli compliant med reglene for innrapportering.

Løsning

SAS® Risk Management for Insurance

Resultat

Er i rute før Solvency II trer i kraft 1.1.2016 og ser allerede nytteverdien for bedre risikostyring og mer effektive interne rutiner.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.