Elverum kommune tar grep om innkjøpene

Elverum kommune følger Stavanger, Oslo og Harstad og investerer i innkjøpsanalyse. De venter bedre innkjøpskontroll, avtaleoversikt og besparelser på opptil 9 millioner kroner det første året.

Elverum kommune har et årlig innkjøp av varer og tjenester på om lag 400 millioner norske kroner. Kommunen har en avtale med SAS Institute om lisens på innkjøpsanalyse. Dataprogrammet skal bistå med bedre oversikt over leverandører, innkjøpsavtaler og økt innkjøpskontroll.

- Vi ser at det nye datasystemet kan sikre best mulig innkjøpspraksis i kommunen og et innsparingspotensial på opp mot 9 millioner kroner bare det første året. Verktøyet gir også muligheten til å bruke våre begrensede ressurser mer effektivt. Løsningen vil frigi verdifull tid i vår innkjøpsavdeling til å forbedre våre innkjøpsavtaler og samlet sett bidra til en styrket kommuneøkonomi, forteller økonomisjef Stein Aas i Elverum kommune.

Økende interesse for stor gevinst

Det siste halvåret har det vært økende interesse hos innkjøpsansvarlige og økonomisjefer i norske kommuner for bedre innkjøpsanalyse. Kommunene er av ulik størrelse og kompleksitet, fellesnevneren er et tydelig behov for bedre oversikt over innkjøp og inngåtte avtaler. Årlig innkjøp i norsk offentlig sektor er samlet på rundt 400 milliarder kroner. Kommunesektoren står for om lag halvparten av anskaffelsene. I Norge var Stavanger kommune først ut med å ta i bruk SAS sin løsning for innkjøpsanalyse etter å ha sett innsparingspotensialet. Nå følger kommunene Oslo, Harstad og Elverum etter.

 

- Vi ser at det nye data-
systemet kan sikre best mulig innkjøpspraksis i kommunen og et innsparingspotensial på opp mot 9 millioner kroner bare det første året. Verktøyet gir også muligheten til å bruke våre begrensede ressurser mer effektivt. Løsningen vil frigi verdifull tid i vår innkjøps-
avdeling til å forbedre våre innkjøpsavtaler og samlet sett bidra til en styrket kommuneøkonomi.

Stein Aas
Økonomisjef, Elverum kommune

Avtalelojalitet ned til varelinjenivå

Elverum kommune har begrensede ressurser som forvalter omfattende innkjøpsavtaler med over 4500 leverandører og et enormt antall varer og tjenester. Kommunen har over 300 bestillere i over 50 ulike sektorer fra eldreomsorg, skoler og barnehager til kirkegårder, vann og avløp. Spennet er enormt og kompleksiteten gjør det utfordrende å sikre best mulige avtaler og service til alle enhetene. Et innkjøpsanalyseverktøy gjør oppgaven oversiktlig, ryddig og mer effektiv. Dataverktøyet gjør det mulig å måle avtalelojalitet ned til varelinjenivå.

- En av de største utfordringene for kommunene er å avdekke om varer og tjenester handles utenom inngåtte avtaler. Når avtalelojaliteten ikke opprettholdes kan enkeltinnkjøp føre til betydelig økte kostnader. Innkjøpsanalyse gjør det enkelt å få et detaljert totalbilde på alle avtaler, leverandører og priser helt ned på varelinjenivå på alt fra kontorrekvisita til transporttjenester. Slik reduseres kostnadene mens kvaliteten på innkjøpte varer og tjenester øker, sier Kåre Nygård, administrerende direktør i SAS Institute Norge.

- For kommunene står innkjøp for opp mot 30 prosent av kostnadene. Enhver besparelse er derfor av stor betydning. Det er svært hyggelig at vår programvare nå er med på å bidra til at også innbyggerne i Elverum Kommune får best mulig utbytte ut av sitt kommunebudsjett, avslutter Nygård.


Om SAS® Innkjøpsanalyse

  • Passer nøyaktig til dine behov. Løsningen er skreddersydd til offentlige etater og virksomheters behov i forbindelse med innkjøpsstyring.
  • Solid metode. Automatiserer analyse av fakturadata helt ned på fakturalinjenivå og bruker standardisert UNSPSC-kategorisering av forbruk etter en norsk, offentlig fellesmodell.
  • Tilbakebetalt på under et halvt år. Kundenes beregninger viser at riktige analysegrunnlag kan forebygge et merforbruk på inntil 10 % av det samlede innkjøpsbudsjettet. Tilbakebetalingstiden på SAS® Innkjøpsanalyse er gjennomsnittlig mindre enn et halvt år.
  • Krever ingen IT-oppsett. Løsningen leveres som en tjeneste til din organisasjon, hvor SAS er ansvarlig for all drift og forvaltning. Når vi mottar dine elektroniske fakturadata, leser vi dem inn og bearbeider dem.
  • Brukervennlig rapportering. Resultatet er en rekke dynamiske rapporter, som gir detaljert og konstant oppdatert oversikt over innkjøp og forbruksmønstre i organisasjonen. Tilgangen til alle bearbeidede data og rapporter er enkel og brukervennlig.
  • Hurtig implementering. Implementeringsprosessen er kort – kun 6-8 uker.

Les mer om SAS® Innkjøpsanalyse

elverum-kommune

Situasjon

Det siste halvåret har det vært økende interesse hos innkjøpsansvarlige og økonomisjefer i norske kommuner for bedre innkjøpsanalyse. Kommunene er av ulik størrelse og kompleksitet, fellesnevneren er et tydelig behov for bedre oversikt over innkjøp og inngåtte avtaler. Årlig innkjøp i norsk offentlig sektor er samlet på rundt 400 milliarder kroner. Elverum kommune kjøper årlig varer og tjenester for om lag 400 millioner kroner.

Løsning

SAS® Innkjøpsanalyse, som bygger på spend analyse samt kategorisering av varer og tjenester gjennom UNSPSC-standarden og bransjekoder.

Fordeler

- Vi ser at det nye datasystemet kan sikre best mulig innkjøpspraksis i kommunen og et innsparingspotensial på opp mot 9 millioner kroner bare det første året. Verktøyet gir også muligheten til å bruke våre begrensede ressurser mer effektivt. Løsningen vil frigi verdifull tid i vår innkjøpsavdeling til å forbedre våre innkjøpsavtaler og samlet sett bidra til en styrket kommuneøkonomi, sier økonomisjef Stein Aas i Elverum kommune

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.