Store besparelser hos dem som bruker innkjøpsanalyse

SAS® Innkjøpsanalyse er en skreddersydd IT-løsning for analyse av offentlige innkjøp. Referanselisten er lang, og den vokser stadig. Flere norske kommuner har nå tatt i bruk løsningen, og over 50% av danske kommuner, regioner og statsinstitusjoner i Norden benytter seg allerede av SAS® Innkjøpsanalyse for å sette i perspektiv beløpene som brukes til kjøp av varer og tjenester.

Automatisert enhetskategorisering gir deg et unikt fundament for å kunne realisere innsparinger på ditt innkjøpsbudsjett, uansett om målsettingen er økt bruk av rammeavtaler, forbedring av avtalelojalitet i din organisasjon eller mer presis kategoriinnsikt i forbindelse med konkurranseutsettelse.

Bare SAS® Innkjøpsanalyse gir deg en velprøvd og automatisk løsning, hvor SAS som profesjonell IT-leverandør håndterer alle tekniske aspekter. Du velger bare det perspektivet på dine innkjøp som kan gi din organisasjon reelle gevinster på bunnlinjen. Forventet inntjeningsperiode er normalt under 6 måneder fra anskaffelse.

 

 


Nytt fra SAS® Innkjøpsanalyse


Kundehistorie: Oslo kommune håper å spare millioner på innkjøp.

Kundehistorie: Elverum kommune tar grep om innkjøpene.

Kundehistorie: Harstad kommune effektiviserer sine innkjøpsrutiner, og regner med å spare millioner på nytt system for innkjøpsanalyse. 

Kundehistorie: Stavanger kommune forventer store gevinster med nytt innkjøpsanalysesystem. 

Blogg-innleggStrategisk blikk på innkjøp - Intervju med nordisk løsningsansvarlig Thomas Schultz, SAS Institute


 

 

Hva kan SAS Innkjøpsanalyse gjøre for deg?

 Få en komplett og automatisk oppdatert oversikt over ditt forbruk.

 Overvåk løpende avtalelojaliteten i din organisasjon, og mål effekten av initiativene som igangsettes for å øke denne.

 Skap et grunnlag for fremtidige anskaffelsesplaner, slik at du effektivt kan prioritere innsatsen på de områder og kategorier hvor de største gevinstene kan oppnås.

 Få et innblikk i om dine leverandører overholder de avtaler som er inngått.

 


SAS Innkjøpsanalyse gir en oversikt med lett forståelige skjermbilder. Mer avansert analyse er tilgjengelig via pek og klikk-muligheter.