SAS, ULB en FOREM bundelen krachten om tekort aan biostatistici aan te pakken

Grote vraag naar SAS-kennis in farmaceutische bedrijven en klinisch onderzoek

SAS, toonaangevend leverancier van analytics-software, stapt mee in een opleidingstraject voor werkzoekenden, aangeboden door Université Libre de Bruxelles (ULB) en FOREM, de instantie die instaat voor de vorming en de begeleiding van werklozen in het Waalse Gewest. De opleiding wil afgestudeerde werkzoekenden in gezondheid en biowetenschap klaarstomen om het tekort aan biostatistici op de markt op te vangen. Kennis van SAS-software is daarbij een belangrijke troef.

StaRClin is een nieuw opleidingsprogramma dat werd gecreëerd en opgezet door ULB-HeLSci in samenwerking met Le Forem. ULB-HeLSci is het centrum voor permanente vorming in Health & Life Sciences. Het centrum organiseert een brede waaier aan opleidingen, zowel voor werkzoekenden als voor werknemers. De StarClin opleiding is in september gestart met een theoretisch traject dat drie maanden zal duren. Daarna volgt een stageperiode van eveneens drie maanden. Na een grondige selectie zijn acht kandidaten weerhouden om aan de opleiding tot biostatisticus deel te nemen.

In de praktijkonderdelen van de opleiding is ook een belangrijke rol weggelegd voor SAS. Zo krijgen de deelnemers een basis in programmeren met SAS en leren ze een aantal geavanceerde technieken met betrekking tot statistiek en data science. Concreet ziet men hoe men de basis van beschrijvende statistiek met SAS kan uitvoeren, maar eveneens verklarende statistiek a.d.h.v. regression models, survival models, mixed models en Bayesian inference. Verschillende lokale experts van het bedrijf zullen bovendien gastcolleges komen geven aan de ULB.

SAS-kennis essentieel voor biostatistiek

Alle deelnemers van het opleidingsprogramma hebben al een diploma op zak en beschikken dus over een stevige basiskennis. Aangezien er op de arbeidsmarkt veel vraag is naar biostatistici, is dit voor hen een unieke kans om hun carrière een extra boost te geven. SAS-skills zijn daarbij een groot pluspunt. Zo draaien de projecten van de grote farmaceutische bedrijven vaak op SAS-software en zijn deze organisaties voortdurend op zoek naar mensen die met de software kunnen werken.

SAS is binnen Life Sciences de standaard voor klinisch onderzoek. Met SAS krijg je sneller duidelijk inzicht in klinische onderzoeksresultaten, kan je risico's inperken en de efficiëntie verhogen o.a. door herbruikbare gestroomlijnde data en "analytics building blocks". Daarnaast bevat de software ingebouwde CDISC standaarden.  Allemaal redenen waarom de sector grotendeels op de transparante technologie van SAS vertrouwt.

“Dit project past volledig in de SAS-strategie waarbij we onze software en expertise aanbieden om studenten optimaal voor te bereiden op een succesvolle carrière. We zijn dan ook blij dat we ULB en FOREM in deze bijzondere missie mogen ondersteunen. De deelnemers van deze opleiding zullen de nodige bagage meekrijgen om met onze tools een verschil te maken in klinisch onderzoek en andere belangrijke projecten in de farmaceutische sector.”, zegt Amy Donckers, Academic Program Manager Benelux bij SAS.

“De software van SAS is een gevestigde waarde in gezondheid en biowetenschap. Technologie is bovendien een cruciale factor voor de efficiënte en veilige ontwikkeling van farmaceutische producten. Om de deelnemers van onze opleiding optimaal voor te bereiden, is het dus logisch dat SAS een belangrijke rol in het programma krijgt. We zijn daarom heel dankbaar dat SAS niet alleen z’n leerplatform en software platform beschikbaar stelt, maar ook tijd vrijmaakt om verschillende gastcolleges te geven.”, aldus Marie Lebacq, verantwoordelijke wetenschappelijke en pedagogische aspecten van de trainingen in klinisch onderzoek, biostatistiek en data science voor ULB-HeLSci. 

Over SAS

SAS is wereldwijd marktleider op het gebied van AI- en analytics-software, waaronder branchespecifieke oplossingen. SAS helpt organisaties data sneller om te zetten in betrouwbare beslissingen door op het juiste moment inzichten te bieden. SAS biedt u THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts: