Het Erasmus MC bouwt aan datagedreven ziekenhuis van de toekomst samen met SAS en Microsoft

SAS en Microsoft werken samen met het Erasmus MC aan de ontwikkeling en toepassing van datagedreven innovatie om de zorg te verbeteren

Van links naar rechts: Remco den Heijer (SAS), Anna van den Breemer-Kleene (Microsoft), Robert Veen (Erasmus MC), Simon Vermeer (Erasmus MC), Antonie Berkel (SAS), Joost Huiskens (Microsoft), Michel van Genderen (Erasmus MC) en op de voorgrond Diederik Gommers (Erasmus MC).
Elo Bosma (Research Suite) ontbreekt.

SAS en Microsoft kondigen vandaag een samenwerking aan met het Erasmus MC om de toepassing van data en analytics in het ziekenhuis de komende jaren te realiseren. Met deze samenwerking willen de drie partijen ziekenhuisbreed datagedreven toepassingen ontwikkelen, implementeren en monitoren. Het doel is de zorg voor patiënten te verbeteren en de operatiekamers (OK), Intensive Care (IC) en beddencapaciteit optimaal in te zetten bij een stijgende zorgvraag en nijpend personeelstekort. Het Erasmus MC wil samen met SAS en Microsoft als technologiepartners de brug slaan van innovatie naar implementatie.

De focus ligt op het toepassen van de waarde die uit data gehaald kan worden om de patiëntenzorg en capaciteit te verbeteren. “Hopelijk kunnen onze verpleegkundigen en artsen met de ondersteuning van deze technologie goede zorg blijven leveren, maar houden ze meer tijd over voor de patiënt en diens familie door de verminderde administratielast en betere monitoring”, zegt prof. Dr. Diederik Gommers, afdelingshoofd Intensive Care van het Erasmus MC.

Voorspellen ligduur patiënten met machine learning

Tijdens een eerdere samenwerking met de Intensive Care, de afdeling Chirurgie en de Datahub zijn reeds een drietal projecten succesvol afgerond. In een van deze projecten heeft het Erasmus MC in samenwerking met SAS een AI algoritme ontwikkeld waarmee voorspeld kan worden of patiënten na een oncologische operatie in het ziekenhuis moeten blijven of veilig kunnen worden ontslagen. De inzet van dit model vergroot de veiligheid bij het ontslag van een patiënt en zorgt dat er efficiënter kan worden omgegaan met de beddencapaciteit. Het doel is om zoveel mogelijk patiënten te helpen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Het Erasmus MC heeft met dit project de eerste stappen gezet naar het ziekenhuis van de toekomst.

Datahub bevordert samenwerking

Bij de ontwikkeling en implementatie van dit AI algoritme werd het belang duidelijk van het samenbrengen van de IT-afdeling, data engineers, data scientists, artsen en verpleegkundigen. De Datahub is de plek waar deze verschillende disciplines samenkomen en waardevolle AI-modellen worden ontwikkeld. Daarnaast biedt de Datahub ondersteuning bij de implementatie hiervan en met data-innovatie vraagstukken. De technologie van SAS en Microsoft vormt een belangrijk onderdeel van het fundament voor deze hub, aldus dr. Michel van Genderen, internist-intensivist en initiatiefnemer van de Datahub.

“Wij zijn er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan de Datahub van het Erasmus MC. Door meer waarde te halen uit de beschikbare data, is het mogelijk om betere zorg en een betere planning te bieden. Het daadwerkelijk toepassen van data & analytics in een complexe omgeving als een ziekenhuis is echter niet eenvoudig. In samenwerking met de IT-afdeling, clinici en data scientists, helpen wij om de dataprojecten van het Erasmus MC succesvol te implementeren”, aldus Antonie Berkel, Technical Lead Healthcare bij SAS.

Simon Vermeer, CIO van het Erasmus MC vult aan: “Samen met technologiepartners SAS en Microsoft wil het Erasmus MC steeds meer waarde uit data ontginnen. Met behulp van deze technologie kunnen we heel gestructureerd de beweging van retrospectief naar prospectief gebruik van data maken. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op initiële ontwikkeling, maar vooral ook op het onderhouden en beheren van algoritmen. Dit is noodzakelijk voor inbedding in patiëntenzorg en voor verdere opschaling. Met deze samenwerking ondersteunen we de Erasmus MC medewerkers in hun dagelijks werk en wordt de zorg voor de patiënten beter en veiliger. Dit is wat mij betreft weer een stap in onze ambitie als technisch UMC.”

Robert Veen, programmamanager bij het Erasmus MC: “De uitdaging is niet langer om de bruikbaarheid van AI in pilots aan te tonen, maar om de competenties te ontwikkelen om systematisch en multidisciplinair te onderzoeken voor welke klinische vraagstukken een datagedreven aanpak succesvol is. Technologie moet eraan bijdragen dat nieuwe inzichten zo snel mogelijk veilig en gevalideerd in het zorgproces kunnen worden toegepast”.

“We zien dat data een steeds belangrijkere rol speelt bij het leveren van waardegedreven zorg. Door de samenwerking tussen het Erasmus MC, SAS en Microsoft creëren we een ecosysteem waarmee we daadwerkelijk met elkaar in staat zijn de waarde uit de technologie te halen. In dit geval betekent dat technologie implementeren tot aan het bed, zodat de medewerkers en patiënten daar voordeel van hebben”, vertelt Joost Huiskens, verantwoordelijk voor de academische ziekenhuizen bij Microsoft Nederland.

Erasmus MC

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Ruim 16.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.

Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) maakt digitale transformatie mogelijk voor het tijdperk van de intelligent cloud en een intelligent edge. Microsoft’s missie is ‘to empower every person and organisation on the planet to achieve more’. In Nederland is Microsoft al meer dan 36 jaar actief. Microsoft werkt nauw samen met grote en kleine bedrijven, de publieke sector en consumenten om hen te helpen de Microsoft-technologie in dit digitale tijdperk te implementeren. Zowel om bedrijven te helpen groeien als om bij te dragen aan de Nederlandse Samenleving.

Over SAS

SAS is marktleider in analytics. Door middel van innovatieve software en dienstverlening, helpt en inspireert SAS klanten over de hele wereld om data om te zetten in inzichten. SAS geeft u THE POWER TO KNOW® (DE KRACHT OM TE WETEN).

Editorial contacts: