SAS en Justitie optimaliseren het gebruik van data om politie en parketten efficiënter te laten werken

Analytics-expert SAS helpt Justitie om op een efficiëntere manier met data te werken. Zo beschikken de verschillende organisaties binnen Justitie vandaag over overzichtelijke dashboards die data samenbrengen en bijvoorbeeld tonen wat de impact van extra verkeersboetes voor de werklast van de parketten zou betekenen.  

Nieuw parket voor verkeersboetes

Intussen hebben de dashboards al voor verschillende maatregelen een bijdrage geleverd. Zo werd de oprichting van het nieuwe parket voor de verkeersveiligheid ondersteund door deze tools en maakte het mogelijk om het parlement te overtuigen van de noodzaak van de voorgestelde aanpak. Dit nieuwe parket moet heel wat van de huidige dossiers overnemen en meer ruimte geven aan de andere parketten om zich op zwaardere overtredingen te focussen. Ook voor de invoering van een zone 30 in Brussel is naar data op het dashboard gekeken. En in navolging van het succes is er tijdens de pandemie op korte termijn zelfs een specifiek dashboard voor COVID-inbreuken ontwikkeld.

“Dashboards maken het mogelijk om data samen te brengen en direct te zien wat er bijvoorbeeld voor de mensen op het terrein nodig is om een werkpunt van de minister tot uitvoering te brengen. Of om een eenduidig antwoord op een parlementaire vraag te formuleren”, zegt Tamara Van Der Elst, statistisch analist bij de steundienst van het Openbaar Ministerie. “Vroeger werkte iedereen op een eiland en was er geen sprake van een geïntegreerd verhaal. Alle partijen hebben hun eigen bevoegdheden, maar vandaag zien we meer wisselwerking binnen de overheidsdienst.”

Zonder de dashboards moesten mensen hun buikgevoel vertrouwen en werd er vaak vanuit een verkeerde veronderstelling vertrokken. Zo verwerkte Justitie voor de pandemie bijvoorbeeld 20.000 minnelijke schikkingen per jaar. Tijdens de coronapandemie kwamen daar heel wat coronaboetes bij en bleek het mogelijk om de capaciteit op te krikken naar 120.000 minnelijke schikkingen zonder een negatief effect op de werklast. Parketten zijn vandaag dus in staat om veel meer dossiers te verwerken. 

Verhoogde veiligheid dankzij data

De veiligheid van de burger verbeteren met behulp van data, dat is al enkele jaren de missie van Justitie. Data-analyse, Artificiële intelligentie (AI) en automatisering tonen veel potentieel om onder andere de politiekorpsen en parketten in hun kerntaken te ondersteunen. Een ‘crossborder dashboard’ moest helpen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, zodat alle actoren binnen de FOD met dezelfde inzichten werken en beslissingen op een accuratere manier kunnen sturen. 

In 2018 is gestart met de bouw van het model en intussen werkt Justitie al met verschillende dashboards die het Openbaar Ministerie, de politie, de regio’s en andere betrokken partijen in hun dagelijks werk ondersteunen. Met de dashboards is het bijvoorbeeld mogelijk om de impact van een regel op de administratieve werklast beter in te schatten. Het verstrengen van de verkeersregels zou immers tot extra boetes kunnen leiden, maar er moet ook capaciteit zijn om de boetes te verwerken. 

Automatisering

Heel wat mensen zien in AI en automatisering nog steeds een bedreiging, maar de dashboards tonen aan dat je perfect de controle behoudt en veel effectiever kan ingrijpen. Na het opstellen van een proces-verbaal nemen bijvoorbeeld automatische fluxen een groot deel van het werk over. Zo gebeurt het uitsturen van brieven en herinneringen, maar ook de matching van betalingen volledig automatisch. Op de dashboards kunnen mensen intussen gemakkelijk opvolgen hoeveel boetes er nog open staan of hoeveel betwistingen er zijn gebeurd. 

In een volgende stap wil Justitie vooral de adoptie van de dashboards blijven verbeteren. Zo moeten leidinggevenden de gewoonte kweken om regelmatig naar hun dashboard te kijken en te zien wat er in hun organisatie gebeurt. Vincent Floré, Senior Advisor & Liaison Officer bij de Minister van Justitie: “Jarenlang kon Justitie niet veel cijfers voorleggen, maar vandaag beschikken we over een uniform systeem dat voor iedereen werkt. We hebben de maturiteit getoond om zo’n systeem te implementeren, en nu moeten we de maturiteit hebben om de ingeslagen weg verder te zetten.” 

“Om met data te kunnen werken, is er vaak een mentaliteitswijziging nodig. Justitie is een mooi voorbeeld van een overheidsinstelling die naar een slimmer gebruik van data evolueert. De dashboards maken het voor alle betrokken partijen mogelijk om snel de juiste informatie te zien en betere beslissingen te nemen. Dat heeft op termijn niet alleen een impact op de efficiëntie binnen de overheidsdienst, maar ook op de tevredenheid en veiligheid van de burger.” Michel Philippens, Head of Customer Solutions SAS Belgium & Luxembourg.

Meer weten? Lees dan hier de volledige case. 

Over SAS

SAS is marktleider in analytics. Door middel van innovatieve software en dienstverlening, helpt en inspireert SAS klanten over de hele wereld om data om te zetten in inzichten. SAS geeft u THE POWER TO KNOW® (DE KRACHT OM TE WETEN).

Editorial contacts: