SAS Education Center

Allmänna Upplysningar

Kursplats
Alla kurser hålls i Stockholm ute på Stora Frösunda Gård i SAS Institutes kurslokaler. Vill du att vi håller en företagsanpassad kurs på annan plats så går det självklart bra.

Alla våra kurser hålls på Svenska

Tänk på att vi behöver önskemål om särskild framkomlighet i förväg

Kurstider
Två- och tredagarskurser börjar 9:30 första dagen och slutar 15:30 sista dagen. Endagskurser börjar 09:00 och slutar 16:00.

Resväg
Stora Frösunda Gård ligger norr om Stockholms City på cirka 10 minuters reseavstånd. Du kan välja på flera alternativa reseförbindelser, till exempel tåg eller buss, och för bilburna finns det gott om parkeringsplatser utanför Stora Frösunda.Utförligare resebeskrivning skickas med kallelsen till kursen. Utförligare vägbeskrivning samt karta..

Anmälan
Anmälan görs via e-post till kurser@swe.sas.com. Det går även bra att anmäla sig på telefon 08-52 21 70 00, eller fax på nr 08-52 21 70 70

Bekräftelse och kallelse
Bekräftelse skickas ut efter mottagen anmälan.
Kallelse till kursen skickar vi cirka två veckor före kursstart med information om kurstillfället.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i kursprogrammet, samt ställa in kurser med för få anmälningar. Vi försöker naturligtvis i möjligaste mån erbjuda dig alternativa lösningar till utbildningar. Kontakta Marie Lienzén om du har frågor.

Avbeställning
Om du inte kan komma till ett kurstillfälle som du bokat, kan du skicka en kollega istället (meddela i så fall snarast namnet på den nya kursdeltagaren). Om avbokning sker senast två veckor innan kursstart behöver inte kursavgiften betalas.I övriga fall debiteras hela avgiften.

Kurspriser

Kurslängd Pris DKK, NOK, SEK
1 dag 4 700:-
2 dagar 9 400:-
3 dagar 14 100:-
4 dagar 18 800:-
5 dagar 22 000:-

Samtliga priser exklusive moms. I kurspriset ingår dokumentation, frukost, lunch, samt kaffe/te och tilltugg.