SAS Education Center

Företagskurser

Specialkurser

På SAS Institute hjälper vi gärna dig och din verksamhet att lättare öka din kompetens. Vi tillhandahåller olika former som underlättar för verksamheten att vidga kompetensen för de olika behov och roller som finns på företaget. För oss handlar det om att hitta den kursform som passar bäst för behovet.

Kompetensanalys
SAS Training Needs Analysis är en process, som kartlägger skillnaden mellan den önskade och faktiska kompetensen som varje yrkesroll kräver.

De olika faser som man tittar på är:

 • Utvärdering av kompetens och behov
 • Krav på kompetensuppbyggnad
 • Upplägg av lämpliga kurser
 • Genomförande av kurser, företagsspecifika eller schemalagda
 • Utvärdering

Företagskurser
Om det på företaget finns fler personer som har behov av samma kurs så kan man spara både tid och pengar genom att hålla kursen på företaget eller ordna en ”egen” kurs hos oss på SAS. Kursen kan vara en standardkurs eller en skräddarsydd kurs.

 • Verksamhetskurs
  Det kan vara minst 4 och max 12 deltagare på en verksamhetskurs.
  Kursen kan genomföras i våra lokaler på SAS eller i dina lokaler.
  Kursen använder standard kursmaterial och data.
  Det kan vara sammansatt innehåll från en eller flera av våra standardkurser.
 • Skräddarsydd verksamhetskurs
  Det kan vara minst 4 och max 12 deltagare på en skräddarsydd kurs.
  Kursen kan genomföras i våra lokaler på SAS eller i dina lokaler.
  Kursen har material eller övningar som fokuserar på den miljö som finns hos dig som kund.

Personlig Coaching eller After Training
Förutom undervisning erbjuder vi också ”påplats” hjälp för dig och dina kollegor. En av våra lärare kommer ut till er arbetsplats och jobbar i små grupper med 1-5 personer. Detta ökar möjligheten för att få hjälp med speciell kompetens eller varierande frågeställningar.

Frågor?
Vill du veta mer om våra specialkurser och vår utbildningsservice är du välkommen att ta kontakt med oss på telefon 08-522 170 00 eller skicka ett e-mail till kurser@swe.sas.com.