Survey in English | Späť na sas.com

Chceme aby naše školenia boli kvalitné a boli prínosom pre našich klientov

Pomôžte nám v tom a prosím vyplňte tento dotazník.


Meno a priezvisko účastníka
Spoločnosť
Názov školenia *
Termín školenia *
Školiteľ *
 
Rozhodne súhlasím Súhlasím Čiastočne Nesúhlasím Rozhodne nesúhlasím
1. Počas školenia boli dosiahnuté požadované ciele
Komentár k odpovedi
2. Absolvovanie školenia mi pomohlo k získaniu potrebných vedomostí
Komentár k odpovedi
3. Organizácia školenia – komunikácia, školiaca miestnosť, technické pomôcky boli na vysokej úrovni
Komentár k odpovedi
4. Školiteľ výborne ovládal odbornú problematiku potrebnú pre dané školenie
Komentár k odpovedi
5. Vysvetľovanie školiteľa bolo zrozumiteľné
Komentár k odpovedi
6. Školiteľ používal príklady pri vysvetľovaní
Komentár k odpovedi
7. Prezentačné schopnosti školiteľa boli na vysokej úrovni
Komentár k odpovedi
8. Školiteľ odpovedal na otázky
Komentár k odpovedi
9. Počas školenia bolo dostatok času pre komunikáciu a otázky
Komentár k odpovedi
10. Školiteľ vedel udržať moju pozornosť
Komentár k odpovedi
11. Školiteľ dodržiaval štruktúru školiaceho materiálu
Komentár k odpovedi
12. Počas školenia Vám bol školiteľ nápomocný počas cvičení
Komentár k odpovedi
13. SAS poskytol vysoko kvalitné školenie
Komentár k odpovedi
14. Trvanie školenia bolo primerané
Komentár k odpovedi
15. Rozsah školiaceho materiálu bol primeraný
Komentár k odpovedi
16. Školiaci materiál bol na vysokej úrovni
Komentár k odpovedi
17. Ciele školenia z pohľadu klienta boli dosiahnuté.
Komentár k odpovedi
18. Slabé stránky školenia, prosím vypíšte
19. Silné stránky školenia prosím vypíšte

Copyright © 2013 SAS Slovakia s.r.o. All Rights Reserved.