education / Business Academy

SAS Business Academy

SAS Business Academy

Počas viac ako 30 ročného pôsobenia v tisíckach organizáciách po celom svete získal SAS rozsiahle znalosti a skúsenosti z rôznych odvetví a biznis oblastí. Získané znalosti kontinuálne prinášame našim zákazníkom prostredníctvom zlepšení v našom softvéri a teraz ich chceme zdieľať aj prostredníctvom biznis školení.

SAS Business Academy poskytuje školenia vytvorené s cieľom zdieľať získané skúsenosti s našimi zákazníkmi. Tieto školenia pokrývajú široké spektrum tém od popisu biznis problematiky, konceptov a metodík, až po implementačné stratégie.

Žiadne z ponúkaných biznis školení nevyžadujú znalosť špecifického softvéru, keďže predmetné témy sú diskutované z biznis perspektívy. Každé školenie obsahuje prípadové štúdie demonštrujúce preberané témy s cieľom uľahčiť ich porozumenie.

SAS chápe dôležitosť kontinuálneho rozvoja a rastu svojich zákazníkov, preto je štruktúra školení orientovaná do rôznych streamov (viď nižšie), pričom pre každý stream je definovaná nadväznosť školení (learning path) pre rôzne cieľové skupiny užívateľských profilov. Výber konkrétnej learning path je podmienený pracovným zaradením delegátov zákazníka v ich organizáciách. Zadefinovaná learning path však poskytuje okrem možnosti získať biznis znalosti prostredníctvom ponúkaných biznis školení aj nadväzujúcimi technickými školeniami. Cieľom je zdieľanie našich skúseností so zákazníkmi ohľadom rôznych biznis tém prostredníctvom biznis školení a zároveň oboznámenie zákazníkov s možnosťami riešenia daných biznis problémov pomocou SAS softvéru. Tieto znalosti sú prezentované v rámci technických školení, ktoré umožňujú zákazníkom rozšírenie ich znalostí z biznisu.

Streamy

Školenia sú zamerané na nasledujúce kľúčové biznis oblasti:

  • Customer Intelligence

    Školenie SAS Business Academy - Customer Intelligence je určené biznis používateľom, ktorí pracujú v oblasti marketingu, Customer Ingelligence a Customer Relationship Management (CRM), Client Focus. Pre účasť na školení nie je nutná predchádzajúca znalosť SAS softvéru. Predpokladom úspešného absolvovania školenia je základný prehľad o marketingu a priamych marketingových kampaniach.

Cena

Cena kurzov reprezentuje znalosti, ktoré SAS získal počas svojej dlhoročnej praxe a zároveň pridanú hodnotu, ktorú očakávame, že tieto kurzy prinesú našim zákazníkom. Cenu jednotlivých kurzov Vám zašleme na požiadanie.

Kontaktné informácie

Viac informácií ohľadom SAS Business Academy je možné nájsť na našej webovej stránke. V prípade Vašich dodatočných otázok ohľadom školení nás kontaktujte na education@svk.sas.com.