Produkty a řešení / SAS® CUSTOMER INTELLIGENCE

SAS® řešení pro řízení vztahů se zákazníky

Kdo jsou vaši nejlepší zákazníci? Jak si je nejlépe udržet? Jak lze zaujmout další? Jakým způsoben zlepšit profitabilitu všech vašich zákazníků? Pravdou je, že většina společností má potíže s porozuměním a řízením životního cyklu svých zákazníků a jejich profitability. Tyto těžkosti pramení z problémů, které vznikají nesprávným vytvářením a nedostatečným vedením marketingových kampaní nebo jejich nevhodným načasováním a výběrem pro daný segment trhu nebo zákazníků. Stejně tomu je i se zjišťováním jejich efektivity.

Podnikání, obchod, provoz dnes musí fungovat bez zaváhání, bez přestávek, plynule a velké marketingové organizace stejně jako marketingová oddělení společností musí dodávat a sledovat sofistikovanou, ke konkrétní akci orientovanou, marketingovou komunikace se stále přesnějším načasováním.

Některé společnosti často nemají koordinovány reakce přicházejících od zákazníků na již uzavřenou a dokončenou marketingovou kampaň. Tím máme na mysli, že chování a reakce zákazníků nelze načasovat a často se neobjeví v časovém rámci daném pro konkrétní kampaň.

Aby bylo možné vytvořit profily jak stávajících, tak možných budoucích zákazníků, bylo možné definovat nejlepší klienty, optimalizovat více úrovňovou komunikaci a předvídat potřeby zákazníků, potřebuje mít každý pracovník marketingu možnost:

  • Vytvářet zákaznickou inteligenci - customer intelligence z nesmírného množství klientských dat, která organizace denně získává.


  • Aplikovat tuto inteligenci k vytvoření ideálního marketingového mixu nebo distribučního kanálu a vytvářet cílené a efektivní kampaně.


  • Měřit přínos kampaní a jejich výsledky zadávat zpět do systému a do procesu plánování.

SAS® Customer Intelligence obsahuje sadu řešení, které vám pomáhají udržovat a zlepšovat vztahy s profitabilními klienty. Tato plně integrovaná a rozšiřitelná řešení vám opravdu poskytnou znalosti nutné k působení na ty pravé zákazníky, ve správný čas a přes správné kanály.

SAS® Marketing Automation – automatizace marketingu dodává schopnost jednoduše řídit sofistikované, přesně načasované komunikační strategie přímo přizpůsobené zákazníkovi. Využití funkcí SAS® Marketing Automation mohou pracovníci marketingu vytvářet přesnější, analytičtější segmentaci trhu a zákazníků a následně tyto informace použít pro vedení efektivnějších kampaní.

Jak se marketingové aktivity stávají propracovanější, stává se potřeba podpory individuálního marketingového přístupu stále aktuálnější. Ten umožňuje pozorné sledování chování zákazníků v reálném čase. SAS interaktivní řízení - SAS® Interaction Management vám umožňuje pohled na chování individuálního zákazníka v průběhu času a ihned reagovat na podstatné změny v jeho chování – okamžitá odezva má větší pravděpodobnost na úspěch a pozitivní dopad na udržení zákazníka.

Když odchozí a příchozí komunikace dospěje téměř k dokonalosti, společnosti zjistí, že mají zákazníci řadu různých požadavků. To nutně vede k potřebě optimalizovat komunikaci s konkrétním zákazníkem. SAS optimalizace marketingu - SAS® Marketing Optimization hodnotí zároveň několik kampaní, aby bylo možné určit, který produkt by měl být nabízen kterým zákazníkům, abychom dosáhli největšího návratu investic. Zároveň se bere v úvahu rozpočet, možnosti a omezení komunikačních kanálů a určité restrikce upravující pravidla kontaktu s klientem.

SAS® Customer Intelligence řešení obsahuje následující moduly:

Protože se SAS zaměřuje hlavně na branžová řešení, má pro jednotlivé oblasti podnikání, včetně státních institucí vždy SAS® Customer Intelligence řešení přizpůsobené individuálním potřebám a požadavkům konkrétního oboru (státní správa, bankovnictví, telekomunikace, služby,....).

Více informací k SAS® Customer Intelligence vám poskytne: