Arz Ve Talep Planlama | SAS

Arz Ve Talep Planlama

Çoklu kanal müşteri talebini karşılarken, aşırı ya da yetersiz stoklama olmaksızın kârlılık sağlayın.

SAS Arz ve Talep Planlamayı Nasıl Sunuyor

SAS adımların planlanması ile bu planlamayı devamlı, esnek bir sürece dönüştürmek arasındaki geleneksel engelleri ortadan kaldıran; son derece otomatik, tam entegre bir arz ve talep planlama çözümü sunar.

Küçük, orta ya da büyük ölçekli tahminler

  • İstatistiğe dayalı, ağırlıklı fikir birliği tahminlerini otomatik olarak oluşturun.
  • Her adımda eklenen değeri ya da kaybı görmek için tahmin performansını takip edin.
  • İşinizin gerçeklerini yansıtan modeller inşa etmek için zaman serileri tahminlerini kullanın.

Talep algılama ve şekillendirme

  • Satışlar, nakliyeler, fiyatlandırma, promosyonlar vb. ile ilgili şablon ve anlayışları tespit etmek için talep verilerini görsel olarak analiz edin.
  • Olursa ne olur senaryo analizini kullanarak satış geçmişini değerlendirin ve yeni ürünler, konumlar, kanal sunumu gibi gelecekteki etkinlikleri planlayın.
  • Çok aşamalı nedensel analizi kullanarak satış ve pazarlama stratejilerinin müşteri talebi üzerindeki etkilerini ölçün.

Envanter optimizasyonu

  • Aşırı ya da yetersiz stoklamadan kaçınmak için arz ve talep dinamiklerine ilişkin gerçeğe yakın zamanlı bir anlayış kazanın.
  • Son teknoloji simülasyona sahip çok basamaklı optimizasyon kullanarak optimal envanter politikalarını hesaplayın.
  • Farklı değişkenlerin arz/talep dengesini nasıl etkileyeceğini anlamak için tahminci modelleme ve olursa ne olur analizi kullanın.

SAS’ın arz ve talep planlama çözümlerinin, tüm kanallardaki talebi karşılayacak doğru miktarda ürünü sağlamanıza yardım etmek için makine öğrenmesini, otomasyonu ve optimizasyonu nasıl kullandığını keşfedin.

Arz ve talep planlama için neden SAS tercih edilmeli?

Tahminlerinizin doğruluğuna kapsamlı ve detaylı olarak güvenin. Promosyonları ve fiyat değişimlerini planlamak için kendi içinizde ve tedarikçilerle iş birliğine gidin. Yanlış tahminlerden kaynaklanan satış kayıplarından, stokta mal kalmaması durumlarından ve kaçan fırsatlardan sakının.

Tahmin doğruluğunu artırın

İleri seviye tahmin yöntemleri kullanan patentli bir istatistiksel tahmin motoruyla tüm ürün ve satış noktalarınızı modelleyin ve tahminini yapın.

Envanteri optimize edin ve stokta mal kalmaması durumlarını azaltın

Müşteri talebini karşılamak ve envanterin toplam maliyetlerini yönetmek adına en çok ihtiyaç duyulan yerde ürünü artırmak için analitiği kullanın.

Tahminlerinizin isabetini artırın

Altta yatan trendleri, mevsimselliği, promosyonları vb. içeren perakende tahmin modellerini kullanın. Otomatik, büyük ölçekli tahmin bireysel zaman serileri üzerinden en uygun modeli seçer.

Connect with SAS and see what we can do for you.

Back to Top