SAS Institute investerar 10 miljarder kronor för utveckling av AI inom en rad branscher

SAS Institute, global ledare inom dataanalys och AI, presenterar en betydande satsning på AI-utveckling. Satsningen utgörs av en investering på en miljard dollar, drygt tio miljarder kronor, under kommande tre år. Syftet är att ta fram praktiskt användbara och värdeskapande branschanpassade AI-lösningar. 

– Företag står inför många utmaningar, från hot om lågkonjunktur och logistikproblem till arbetskraftsbrist och förändringar av regelverk. Med insikter från branschorienterad analys kan organisationer hitta motståndskraft och möjligheter i dessa utmaningar, säger Jim Goodnight, vd för SAS Institute.

Ett centralt mål för satsningen är att lösningarna ska passa alla olika intressenter, som företagsledningar, dataanalytiker och andra medarbetare. Konkret handlar det exempelvis om lösningar för att bekämpa bedrägerier, hantera risker och för att ge bättre service till kunder och medborgare.

Satsningen är en fortsättning på flera decenniers arbete med att skapa branschspecifika lösningar för dataanalys. Bland branscher som redan drar nytta av nya AI-lösningar från SAS Institute märks bland andra finanssektorn, offentlig förvaltning, sjukvården, detaljhandeln och energisektorn. Genom investeringen finns goda möjligheter att utveckla lösningar anpassade för andra branscher och områden.

Viktiga delar av satsningen är arbete i team med fokus på forskning, utveckling och olika branschtillämpningar. Sammantaget bidrar arbetet med nya lösningar till en demokratisering av dataanalys. Det görs genom att analyslösningar blir tillgängliga för flera yrkesgrupper.

De lösningar som skapas kommer att köras på den molnbaserade plattformen SAS Viya för avancerad och prestandakrävande dataanalys och AI.

– Det är spännande att arbeta på ett företag med så tydlig satsning på modern teknik och affärskritiska lösningar. Med den snabba och breda utveckling som AI nu befinner sig i blir denna investering viktig för att säkerställa att våra kunder fortsätter att få de bästa tekniklösningarna för AI-användning. Dessa satsningar kommer att bidra till ökad innovation och skapa och bidra till affärsvärden som bygger på hållbar och framtidssäker teknik för en bredd av aktörer, säger Fredrik Banffy, Sverigechef på SAS Institute.

Läs mer om branschanpassade lösningar för AI och dataanalys från SAS Institute här.

About SAS

SAS is a global leader in data and AI. With SAS software and industry-specific solutions, organizations transform data into trusted decisions. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Presskontakt:

Besök vårt nyhetsrum:

Fredrik Banffy, Sverigechef SAS Institute