Självservice-verktyg från CGI förbättrar IVOs analysmöjligheter och beslutsstöd

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tecknat med CGI gällande en lösning för att ta fram och analysera data. Tjänsten gör det enklare för myndighetens beslutsfattare att ta ut skräddarsydd information, och utgör ett viktigt steg mot målet att bli en fullt ut digitaliserad myndighet år 2020.

IVO, som har tillsyn över landets hälso- och sjukvård, samt socialtjänst, beslutar årligen i cirka 17 000 tillsynsärenden. Myndighetens beslutfattare har ett stort behov av snabb, lättillgänglig och relevant information för att kunna fatta korrekta beslut. Hittills har den information, som ligger till grund för beslutsfattarnas analyser och beslut, levererats som en rapport i Excelformat, vilken har gått ut till samtliga beslutsfattare. Genom lösningen från CGI får IVOs medarbetare nu tillgång till ett verktyg som de själva kan använda för att ta fram skräddarsydda rapporter.

 – Självservice-verktyget från CGI kommer att förbättra analysmöjligheterna för våra beslutsfattare betydligt. Målsättningen med den nya lösningen är att stimulera till en större nyfikenhet att själv ta fram relevant data och att gå djupare. Verktyget är dynamiskt och gör det möjligt att exempelvis jämföra olika tidsperioder, enheter etc. Jag hoppas att vi framöver ska kunna gå från reaktiva till prediktiva analyser, med ett mer framåtriktat engagemang, säger Jonas Olsson, CIO på IVO.

 I likhet med övriga myndigheter har IVO krav att bli en mer datadriven myndighet. Utvecklingsprogrammet IVO 2020 syftar till att myndighetens processer senast 2020 ska vara helt digitaliserade. CGI har ansvarat för drift och utveckling av IVOs IT-miljö sedan 2013. För att stötta IVO med att ta fram ett mer effektivt beslutsstöd har CGI tillsammans med SAS Institute tagit fram tjänsten ”BI som tjänst” I botten ligger analysverktyget SAS Visual Analytics, som möjliggör en individuellt anpassad analys och datavisualisering.

Verktyget levereras som en tjänst vilket ger IVO en flexibel och dynamisk lösning som kan skalas upp och ner efter behov.

I det första steget hämtar verktyget information från IVOs ärendehanteringssystem, men inom kort hoppas Jonas Olsson att fler källor ska kunna kopplas på.

 – Näst på tur är att läggas in i tjänsten är information från vårt ekonomisystem, och efterhand ska fler källor ingå. På sikt är förhoppningen att även externa källor ska kunna kopplas på. Visionen är en tvärfunktionell datainsamling över myndighetsgränserna, att endast med ett knapptryck få åtkomst till information från en annan myndighet. Det är dit vi strävar, säger Jonas Olsson.

 – IVO är en framåtriktad myndighet, med höga ambitioner att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vi ser fram emot att stötta dem med ett effektivt och verksamhetsstyrt beslutsstöd i deras viktiga verksamhet, säger Julie Améen, chef för offentlig sektor vid CGI Sverige.

 

 För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Gisela Östlund, Marketing & Communications, SAS Institute, telefon: 072-724 93 83, e-mail: gisela.ostlund@sas.com

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

About SAS

SAS is a global leader in data and AI. With SAS software and industry-specific solutions, organizations transform data into trusted decisions. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts: