Vem har fokus på big data?

Big data är viktigt för industrier. IoT och andra anslutna enheter har skapat en enorm ökning av mängden information som företag samlar in, hanterar och analyserar. Med big data följer möjligheten att få djupa insikter för alla branscher - stora som små.