Big data i marknadsföring

Vad det är och varför det är viktigt

Big data syftar till informationens ständigt ökande volym, hastighet, variationer, föränderlighet och komplexitet. Inom marknadsföring är big data en väsentlig konsekvens av det nya marknadsföringslandskapet som i sin tur är resultatet av den digitala värld vi nu lever i.

Men begreppet ”big data” innebär mer än bara själva informationen. Det hänvisar också till de utmaningar, möjligheter och kompetenser som står i samband med lagring och analys av dessa enorma datamängder i syfte att uppnå en nivå av beslutsfattande som är mer korrekt och sker med bättre timing än någonsin tidigare – big data-baserat beslutsfattande.

En del marknadsförare menar att datamängden alltid har varit stor och det stämmer på sätt och vis. Men tänk på vilka kunddata företag samlade in för 20 år sedan – transaktionsinformation från försäljningspunkter, svar på postkampanjer, inlösta kuponger och så vidare. Och tänk sedan på vilka kunddata som samlas in idag – data om onlineförsäljning, klickfrekvens, surfbeteende, interaktioner i sociala medier, användning av mobila enheter, geolokaliseringsdata och mycket mer. Datamängderna är inte jämförbara. Och vi har bara sett början.

Därför är big data viktigt inom marknadsföring

Att ha stora mängder data ger inte automatiskt bättre marknadsföring – men det ger rätt potential. Tänk på big data som en hemlig ingrediens, en råvara, en väsentlig beståndsdel. Det är inte själva data i sig som är avgörande. Vad som gör den stora skillnaden är nämligen vilka insikter ni utvinner ur datamängderna, besluten som fattas utifrån dem och åtgärderna som ni vidtar.

Genom att kombinera big data med en integrerad marknadsföringsstrategi kan marknadsförare uppnå signifikanta effekter inom dessa nyckelområden:

  • Kundengagemang. Big data ger inte bara insikter om vilka era kunder är, utan också var de är, vad de vill samt hur de vill kontaktas och när.
  • Kundlojalitet. Big data kan hjälpa er att upptäcka vilka faktorer som påverkar era kunders lojalitet och vad som får dem att komma tillbaka och om och om igen.
  • Marknadsföringsoptimering och -analys. Med big data kan ni hitta den optimala kostnaden för marknadsföring i flera kanaler och fortlöpande optimera marknadsföringsprogram genom testning, mätning och analys.
Big Data Insights

Insikter om big data

Få fler insikter om big data från artiklar, forskning och aktuella trender.

Läs mer om big data i marknadsföring

Tre typer av big data som är avgörande inom marknadsföring

 

Kunddata: Den kategori av big data som är mest känd inom marknadsföring omfattar mätvärden och data om beteende, attityder och transaktioner från källor som marknadsföringskampanjer, försäljningspunkter, webbplatser, kundenkäter, sociala medier, online communities och lojalitetsprogram.

Verksamhetsdata: Den här kategorin av big data omfattar vanligtvis mätvärden på kvaliteten i marknadsföringsprocesser, i komination med marknadsföringsaktiviteter, resursfördelning, tillgångshantering, budgetkontroller och så vidare.

Finansiella data: I regel finns denna data i organisationens ekonomiska system och kan innehålla data om försäljning, avkastning, vinst och andra objektiva data som mäter företagets finansiella tillstånd.

Utmaningar

Utmaningarna med att effektivt använda stora datamängder kan verka oövervinnliga för marknadsförare. Det beror på att de flesta systemen för analys inte är anpassade till marknadsföringsavdelningens data, processer och beslutsfattande. Här är tre av de största utmaningarna inom marknadsföring:

  • Att veta vilka data som ska samlas in. Data här, data där – data överallt. Ni har enorma mängder data om kunder, verksamheten och era finanser. Men kvantitet är inte allt, och för kvalitet krävs rätt data.
  • Att veta vilka analysverktyg som ska användas. Samtidigt som datavolymerna växer minskar den tillgängliga tiden för att fatta beslut och agera på dem. Analysverktyg kan hjälpa er att aggregera och analysera data och lokalisera relevanta insikter och beslut till rätt ställe inom hela organisationer. Men vilka är dessa verktyg?
  • Att veta hur big data kan omsättas till insikter som kan omsättas till resultat. Hur ska ni göra för att utvinna insikter ur de stora datavolymer ni har samlat in? Och hur kan ni använda dessa insikter för att skapa positiva resultat i era marknadsföringsinsatser?

Tre steg för att förvandla big data till bättre marknadsföring

Big data kan spela en avgörande roll inom marknadsföring. Men det finns ett par saker som varje marknadsförare bör ha i åtanke för att säkerställa att de stora datavolymerna leder till stora framgångar:

  1. Använd big data för mer djupgående insikter. Big data ger er möjligheten att göra en riktig djupdykning och se bortom ytan för att utvinna verkligt viktiga insikter. Genom att anlaysera insikterna på djupet kommer ni få ännu mer information vilket kan hjälpa er att utveckla specifika strategier och åtgärder som skapar tillväxt.
  2. Se till att insikterna från big data når alla som kan använda dem. Alla vet att företagets CMO behöver de meningsfulla insikter som big data kan ge – men det gör också butikschefer, medarbetare i kundtjänsten, säljare med flera. Vad tjänar det till att ha insikter om de inte når längre än styrelsemötet? Insikterna behöver delas med alla som kan agera på dem.
  3. Sätt lagom ambitiösa mål – och höj ribban allt eftersom. Att ta sig an big data kan vara överväldigande så börja med att fokusera på ett par nyckelmål. Vilka resultat vill ni förbättra? När ni har fattat ett beslut om det kan ni identifiera vilka data som behövs för att genomföra relevanta analyser. Och när ni har uppnått de önskade resultaten tar ni er an nästa mål. Och sedan nästa.

Lösningar för big data för marknadsföring från SAS

 

Vill du få fler insikter?

Datahantering

Få fler insikter om datahantering från artiklar, forskning och aktuella trender.

 

Analys

Få fler insikter om analys från relaterade artiklar och forskning.

 

Marknadsföring

Få fler insikter om marknadsföringsanalys från relaterade artiklar och forskning.