TILLÄMPNINGAR INOM BRANSCHEN

AI för detaljhandeln

Ligg steget före konkurrenterna genom att automatisera och förstärka detaljhandelsprocessen.

Affärsutmaningar

Mobila enheter, chatbots, sociala nätverk och annan teknik har skiftat beteendet hos den anslutna kunden - och återförsäljare måste rätta sig efter detta. Kunder kan snabbt undersöka produkter och jämföra priser via flera kanaler, och du måste vara redo att svara med relevanta erbjudanden, konkurrenskraftiga priser och rätt varor. Det innebär att du flyttar fokus från kalkylblad, använder data från varje tänkbar källa för att förstå din kunds relation till ditt varumärke så att du kan påverka det i realtid. Sedan finns det utmaningarna med utbudssidan av ditt företag. I försök att skapa en enad handel blir supply chain alltmer komplexa och snabba, vilket gör dem nästan omöjliga att spåra eller optimera.

Så här kan AI hjälpa dig

Framsteg inom AI har gjort det möjligt att automatisera komplexa uppgifter genom ständig inlärning, vilket gör att återförsäljarna kan förbättra verksamheten och kunders upplevelser genom att bryta ner avdelningars silos och tillämpa omnichannel-analyser i varje steg av kundresan. Att förstå var kunderna befinner sig på sina resor – och optimera varje interaktion – driver livslängd, lojalitet och tillväxt genom att omvandla data till handling. Samtidigt samlar du in mer data och lär dig mer, så att du kan:

  • Ersätt sök med kunddrivna dialoger.  Datorlingvistik och kognitiv datahantering har lett till en ökning av röststyrda gränssnitt och chatbotar. Med tekniken kan konsumenter handla när och var som helst - vilket ger dig ökad kunskap om kunderna och du kan ta ett samlat grepp om försäljningen.
  • Anpassa erbjudandet till varje enskild kund. Upptäck kundens exakta behov genom att få insyn i var, när och till vilket pris kunden handlar över olika kanaler och enheter. Regelstyrda system kan inte hantera alla olika produkter, kundtyper och kontakter i realtid. Men med hjälp av maskininlärning kan du alltid ha rätt pris, rätt utbud och rätt budskap till varje enskild målgrupp.
  • Förutse kundens nästa drag. AI kan analysera tusentals texter och data från varje kund, förutse vilken åtgärd som bör tas och mata den informationen till rekommendationsmotorer. Med den här insikten kan du förutse framtida beteenden, förstå behoven och maximera marginaler.
  • Optimera lager och säkra påfyllnad för de som handlar i butik eller online. Planering och justering av varuförflyttning kan vara överväldigande. AI-tekniker kan lära sig och korrigera problem med supply chain och samtidigt minska behovet av mänsklig inblandning. Genom att lägga till maskin-till-maskin IOT analys och RFID-dataströmmar kan du uppnå en transparant realtidsinventering.
  • Kontrollera bedrägeri och svindel. Eftersom volymen av digitala transaktioner med kunder och leverantörer fortsätter att öka, är identifiering av oegentligheter det enda sättet att hålla koll på vad som händer. Deep Learning algoritmer kan tidigt upptäcka bedrägerier, så att du kan ta itu med penningtvätt, bekämpa leverantör- och kassörbedrägerier samt missbruk av returer.
  • Driv framtidens butik idag med den senaste tekniken inom analys. Dina fysiska butiker har en enorm potential att hjälpa dig förstå kunderna bättre. Wi-Fi-sensorer som registrerar rörelser, videokameror, elektroniska hyllsystem, varuhus- och butiks-robotar kan transformera hur du använder varje kvadratmeter. Algoritmer inom djupinlärning, bildanalys och realtidsbaserade beslutsverktyg gör det möjligt att använda all teknik och kunskap för att optimera hela kundupplevelsen.

Varför SAS?

Som ledande inom avancerad analys är SAS det enda företag som kan hantera både handels- och marknadsdata samt processer över hela detaljhandeln. Med inbyggt AI-stöd i vår mjukvara - allt från vår kraftfulla SAS® Platform till lösningar inom handel och kundanalys - kan vi leverera innovativa lösningar för omnikanalsanalyser som gör det möjligt att både förbättra lagerhantering och öka vinstmarginalerna. Det är därför som 921 detaljhandlare världen över, vilka utgör 66 procent av detaljhandlarna på Fortune 500, använder SAS för att ligga steget före konkurrenterna.

Connect with SAS and see what we can do for you.