SAS DECISIONBOARD

Binnen 3 maanden data gedreven
werken voor gemeenten, provincies en waterschappen

Op de weg naar een data- of informatiegestuurde organisatie zijn Data en Analytics onmisbaar. Analytics verandert de manier van werken op verschillende gebieden waarin overheidsorganisaties werken en helpt wereldwijd overheidsprogramma’s te verbeteren. SAS is ervan overtuigd dat analytics grote impact kan maken op de manier waarop overheidsorganisaties werken.

Het vanuit strategie en visie inzetten van analytics bij gemeenten zal helpen de dienstverlening naar klanten (burgers en bedrijven) te verbeteren en bijdragen aan een succesvolle digitale transformatie. Dienstverlening verbeteren, fraude voorkomen en kwetsbaren beschermen – er kan veel

Op deze Knowledge Hub van SAS voor gemeenten, provincies en waterschappen vindt u informatie die we specifiek voor u hebben gecreëerd. Het zal u inspireren en aanmoedigen om een volgende stap, of de eerste stap, op de weg van digitale transformatie te zetten.

De informatie op deze pagina zal regelmatig worden geüpdatet. Kom dus zeker nog eens terug.

E-BROCHURE

Data en analytics geven grip op complexe uitdagingen

E-BOOK

Verantwoord gebruik van overheidsdata

WHITE PAPER

HR Analytics maakt overheids-transformatie mogelijk

Onze experts

ANDRÉ VAN DER MEER

André van der Meer is jarenlang werkzaam geweest in diverse management functies bij het Ministerie van LNV en de Tweede Kamer. (CFO, directeur Bedrijfsvoering, CIO, algemeen directeur). De laatste jaren werkt hij bij SAS in de functie van Adviseur Overheid.

Vanuit die rol adviseert en helpt hij overheidsorganisaties met het daadwerkelijk realiseren van waarde uit data en analytics. Hij helpt graag om de ambities van een data gedreven overheid waar te maken. Zijn kennis en ervaring deelt hij graag. Juist de diversiteit en complexiteit van de gemeentelijke dienstverlening heeft daarbij zijn speciale aandacht. Het versterken van de gemeentelijke bedrijfsvoering en vernieuwen van de dienstverlening aan burgers en bedrijven vindt hij

Voor meer informatie of vragen, stuur een email naar: andre.vandermeer@sas.com. Op LinkedIn plaats ik regelmatig artikelen over relevante onderwerpen in de Gemeentemarkt. 

ARJAN VAN DEN BERG

Arjan van den Berg is binnen SAS het aanspreekpunt voor gemeenten. Met zijn kennis en ervaring adviseert hij gemeenten om beheersbaar te groeien naar een datagedreven organisatie. Klanten helpen om op een efficiëntere manier hun doel te bereiken, samen de beste oplossingen en inzichten te ontdekken, in een uitdagende wereld die wendbaarheid en flexibiliteit vereist én daardoor succesvoller te worden, is zijn passie.

Gemeenten worden steeds meer uitgedaagd om meer inzicht en betere dienstverlening voor hun inwoners te leveren tegen lagere kosten. Hier speelt de enorme schatkist aan data die een gemeente bezit een cruciale rol. Het verbinden van data aan de bestaande domeinkennis van de experts maakt beslissingen eenvoudiger en duidelijker. Hiervoor moeten gemeenten nieuwe kennis ontwikkelen om in deze digitale transformatie hun doelen te bereiken.

Voor informatie of vragen, stuur een email naar: arjan.vandenberg@sas.com. LinkedIn: Arjan van den Berg

JOHN BILSTRA

John Bilstra is een door de wol geverfde commerciële trusted advisor in de overheidssector. Bij SAS vertegenwoordigt John de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast richt hij zich op de Waterschappen.

John levert graag een bijdrage aan een veiliger Nederland, waarbij zijn kracht ligt in het netwerken op alle niveaus en in complexe omgevingen van organisaties. Oplossingen moeten uiteraard waarde toevoegen waarbij voor John de mens centraal staat; hij is een verbinder en uiteraard zeer oplossingsgericht.

Voor meer informatie of vragen, stuur een email naar: John.Bilstra@SAS.com. Linken doe ik graag op het professionele netwerkplatform Linkedin: John Bilstra

LARS KRUISSEN

Lars Kruissen is binnen SAS één van de aanspreekpunten voor gemeentes, waarbij hij zich voornamelijk focust op provincies, middelgrote en kleine gemeentes.

Vanuit zijn rol adviseert Lars provincies en gemeentes hoe zij op een praktische wijze handen en voeten kunnen geven aan het datagedreven werken. Dit kan gaan om het zetten van de eerste stappen, maar ook het opschalen richting advanced analytics. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de nodige tooling, maar ook aan het in lijn leggen van werknemers, afdelingen, processen en data. Helpen om uitdagingen aan te gaan en ambities te realiseren is een uitdaging die Lars graag aangaat.

Voor meer informatie of vragen, stuur een email naar: lars.kruissen@SAS.com. Linken doe ik graag op het professionele netwerkplatform Linkedin: Lars Kruissen.

Kenniscentrum

NOTEER DATA MAAR VAST IN UW AGENDA

Tip voor nieuwe gemeentebestuurders: noteer data maar vast als topprioriteit in uw digitale agenda. Anno 2022 wil iedere gemeente immers datagestuurd werken. Echter: dat klinkt simpeler dan het is. Want hoe kom je als kersverse wethouder snel aan relevante kennis op dat gebied? Hoe beoordeel je de betrouwbaarheid van data-analyses? En hoe richt je de gemeentelijke organisatie zo in dat data ook werkelijk sturend kunnen zijn?

WAT BRENGT 2022?
HET TOVERWOORD IS TRANSPARANTIE

Na twee Covid-jaren lijkt het erop dat gemeenten in 2022 kunnen gaan werken aan het 'nieuwe normaal', wat dat dan ook zal zijn. Een ding is zeker: Bij gemeenten wordt 'vooruit denken' een nieuwe vaardigheid die nodig is voor slim werken, sturen en besparen. André van der Meer van SAS ziet deze vier uitdagingen.

EU WIL INNOVATIE BEVORDEREN EN MENSEN BESCHERMEN

Meer data in Europa. Dat is wat de Europese Unie wil. De Verenigde Staten en China maken nu de dienst uit op datagebied, wat niet alleen betekent dat Europa geld misloopt, maar ook dat er geen grip is op hoe er met data wordt omgesprongen. In het komende ‘digitale decennium’ wil de EU de achterstand inlopen. Een van de inhaalacties is de Artificial Intelligence Act.

VAN DASHBOARD NAAR DESICIONBOARD

Dashboards geven zicht en grip op vandaag. Decisionboards geven zicht en grip op de toekomst. Met het desicionboard kan data dieper worden geanalyseerd. En meer inzichten door analytische tooling zoals tekstanalyse, social media analyse, scenarioplanning, trendanalyses en optimalisatiemoddelen. Een hele stap richting datagedreven werken binnen gemeentes.

EEN SMART CITY WORDEN

In smart cities gebruiken overheden technologieën zoals het Internet of Things (IoT), communicatie, sociale media, gegevensopslag en analytics (analyses) om proactief problemen op te lossen, organisatorische doeltreffendheid en efficiëntie te maximaliseren en service van een hogere kwaliteit aan burgers te leveren.

Klant aan het woord

GEMEENTE WAALWIJK

Stap voor stap naar datagedreven werken

"De dashboards zijn een bruikbare tool die we op ieder moment kunnen raadplegen, ook op de mobiele telefoon. Als de wethouder belt, kan ik binnen een paar ogenblikken de gevraagde cijfers geven."

Artikelen André van der Meer

Adviceur Overheid SAS

Explosieve groei energiekosten versterkt armoede risico – Hoe snel kan een gemeente reageren?

Iedere gemeente staat vanaf 01-01-2021 in het kader van de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening voor de uitdaging om proactief risico’s op armoedeval te signaleren en daarop te acteren. 

Geen "rat in the kitchen"​ met het Decisionboard van SAS.

Vuilnishopen in enkele straten in Den Haag. De gemeente worstelt in een aantal wijken al een tijdje met zogeheten naastplaatsingen: Vuilnis die naast de ondergrondse containers wordt gezet.

Energietransitie: SAS helpt bij feiten en fabels.

Wat wordt in 2022 het lastigste dossier voor gemeenten? Bij SAS vermoeden we – nee, voorspellen we - dat dat de energietransitie is. Om niet te verzanden kan het Decisionboard van SAS helpen.

 SAS geeft gemeenten regie over de woningmarkt.

Om meer regie te kunnen nemen in de woningmarkt is allereerst overzicht nodig. De juiste data in combinatie met het Decisionboard biedt de mogelijkheid om slim en snel te sturen.

Openbare ruimte is te belangrijk om te verwaarlozen; data helpt.

Met datasturing en een multidisciplinaire aanpak - kan een gemeente zowel bezuinigen als het onderhoud op niveau houden en een proactieve houding en uitstraling hebben.

Decisionboard van SAS helpt armoede te voorspellen om armoede te voorkomen.

Hoe krijg je zicht op dreigende armoede in je gemeente? Hoe kom je aan betrouwbare en relevante signalen en data? SAS helpt zoeken én voorspellen.

Partner SAS Decisionboard

Join the Network. Earn Points. Have Fun!